×

Ph.d. i medisin og helsevitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin og helsevitenskap

Semesterregistrering MH-fakultetet

Studenter og ph.d-kandidater ved NTNU og melder seg opp til emner via StudentwebVær spesielt oppmerksom på de frister som gjelder for undervisningsmelding og vurderings(eksamens) melding, samt evt. annullering.

Ph.d-kandidater kan bare undervisningsmelde og eksamensmelde seg til de emner som allerede ligger i utdanningsplanen som ble bestemt ved opptak. 

Unntak: 
Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU (høgskolekandidat, bachelor, master eller Ph.D.) har mulighet til få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner, jamfør § 3-1 (3) i NTNUs studieforskrift. Ordningen omfatter ikke studenter som har avlagt grad ved andre læresteder. 

Studenter som har fullført en grad ved NTNU har rett til å få emnestudierett jfr. NTNUs Studieforskrift § 3-1 (3). Les mer om hvordan du får emnestudierett her: https://www.ntnu.no/studier/opptak/fullfortgrad

Vær oppmerksom på at tilleggsemner du gjennomfører ikke automatisk inkluderes i utdanningsplanen som en del av ph.d-graden din. Ønsker du at andre emner enn de som ble bestemt ved opptak skal inngå i ph.d.-graden, må du søke om endring i planen. 

Ønsker du å endre din utdanningsplanen for ph.d.-studiet ditt? Send søknad om dette til eget institutt. Skjema finner du her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skjema+-+doktorgrad+-+MH

Eksterne ph.d.-kandidater  

Ph.d.-kandidater ved andre universiteter kan delta på NTNUs ph.d.-emner uten å betale semesteravgift. Andre søkere kan delta på NTNUs ph.d.-emner dersom de fyller emnets forkunnskapskrav og betaler semesteravgift.
Mer informasjon og påmelding

 

09 apr 2019

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Send epost til studieveilederne for ph.d. ved Fakultet for medisin og helsevitenskap:

phd@mh.ntnu.no