Ph.d. i medisin

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin

Bilde

Om programmet (ikke krysspublisert)


Om ph.d. i medisin 

Ph.d.-programmet i medisin omfatter alle medisinske fagområder og erstatter de tidligere ph.d.-programmene i klinisk medisin, molekylærmedisin, nevrovitenskap, samfunnsmedisin og helsevitenskap.

Det gjøres ikke lenger opptak til ph.d.-programmet i medisin. Programmet er erstattet med ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap


Studiets oppbygning

Ph.d.-programmet er normert til 180 studiepoeng (3 år). Programmet dekker et bredt spekter av fagområder. Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Philosophiae doctor (ph.d.)
Studieprogramkode: PHMED
Normert studietid: 3 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Campus: Øya, Trondheim

Det tas ikke lenger opp kandidater til programmet.