Opptak til ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater

Opptak til ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater

Du kan søke opptak til disse kursene via NTNUs Søknadsweb. Du finner søknadsalternativet under "Enkeltemner" → "Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater".

Opptaksinformasjon

Opptaksinformasjon

  • Hvis du er tatt opp til et ph.d.-program, må du laste opp en bekreftelse på opptak fra ditt lærested. Du trenger ikke å dokumentere engelsk.
  • Hvis du ikke er tatt opp til et ph.d.-program, må du laste opp dokumentasjon på din mastergrad (både på originalspråk og oversatt til engelsk/et skandinavisk språk).
    • Hvis du har utdanning fra andre land enn Norge eller Norden, må du i tillegg dokumentere at du dekker engelskkravet.
  • Hvis du søker på emner som har forkunnskapskrav, må du laste opp dokumentasjon som viser at du dekker forkunnskapskravene. Se emnets egne nettsider for informasjon om forkunnskapskravene.

All dokumentasjon lastes opp til "Mine dokumenter" i Søknadsweb.

Hvis du har fullført en mastergrad ved NTNU, skal du søke om en emnestudierett via Søknadsweb i stedet for. 

Du kan få fritak fra betaling av semesteravgiften hvis du dokumenterer opptak til et ph.d.-program, eller når du har betalt semesteravgiften ved et annet norsk lærested.

Andre søkere må betale semesteravgiften, og det gjør du via Studentweb. Merk at du også må betale semesteravgiften hvis du ønsker å ta emner som ikke inngår i ph.d.-programmet. 

Hvis du har spørsmål om betaling av semesteravgiften, så kan du sende en e-post til kontakt@sa.ntnu.no.

Søkere fra land og læresteder utenfor EU/EØS henvises til utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater. Ta kontakt med Internasjonal seksjon hvis du har spørsmål om dette.

Eksterne kandidater fra læresteder utenfor EU/EØS som er på forskningsopphold ved NTNU, kan søke om å ta ph.d.-emner via Søknadsweb hvis de dokumenterer forskningsopphold/-samarbeid ved NTNU (f.eks. med en bekreftelse fra en vitenskapelig ansatt eller et institutt ved NTNU). 

Hvis du er ph.d.-student ved NTNU og ønsker å ta emner som ikke inngår i studieprogrammet, så må du også søke opptak gjennom "Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater" på Søknadsweb. Husk at du da må betale semesteravgiften. 

Har du fullført en grad ved NTNU, så kan du søke om en emnestudierett i stedet for.

Ønsker du å ta emner før du formelt er tatt opp til et ph.d.-program, søker du om dette via Søknadsweb. Velg "Enkeltemner" → "Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater" via NTNUs Søknadsweb innen gjeldende frister. Når dette er innvilget skal du kunne generere faktura i Studentweb.

Fram til du får formelt opptak må du betale semesteravgiften. 

Viktige datoer

Viktige datoer

Høstsemesteret

  • Du kan begynne å søke fra 15. juni.
  • 15. september: Søknadsfrist

Vårsemesteret

  • Du kan begynne å søke fra 1. oktober.
  • 1. februar: Søknadsfrist

Vi sender ut svar på søknader fortløpende. 

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Mandag–fredag 09:00–11:30