Opptak til ph.d.-emner og forskerkurs for eksterne kandidater

Opptak til ph.d.-emner og forskerkurs for eksterne kandidater

Søkere som ikke har en studierett ved NTNU, må søke om dette før de kan melde seg opp til ph.d.-emner/forskerkurs. Stipendiater ved NTNU som skal ta emner som ikke inngår i studieplanen sin, skal også søke på måten beskrevet her.

Du kan søke opptak til disse kursene via NTNUs Søknadsweb. Du finner søknadsalternativet under «Enkeltemner» → «Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater». Velg riktig alternativ (se «Hvilket søknadsalternativ skal jeg velge») og skriv emnekoden(e) i merknadsfeltet.

Opptaksinformasjon

Opptaksinformasjon

Stipendiater ved NTNU som venter opptak til et ph.d.-program og eksterne søkere som er ansatt som stipendiater, skal velge et av søknadsalternativene med fakultetsnavn (for eksempel 9425 Ph.d.-kurs/forskerkurs ved MH). Dette søknadsalternativet genererer betalingsfritak.

Søkere som ikke er stipendiat ved et annet lærested, eller stipendiater ved NTNU som skal ta emner utenom planen, skal betale semesteravgiften og må velge søknadsalternativ 9690 Ph.d.-kurs/forskerkurs for eksterne kandidater. Har du fullført en grad ved NTNU, kan du søke om en emnestudierett i stedet for.

Hvis du har spørsmål om betaling av semesteravgiften, så kan du sende en e-post til kontakt@sa.ntnu.no.

 • Om du er ansatt som stipendiat, må du laste opp arbeidskontrakten din og/eller dokumentasjon på opptak til et ph.d.-program.
  • Du trenger ikke å dokumentere engelsk.
 • Hvis du ikke er stipendiat, må du laste opp dokumentasjon på mastergrad (både på originalspråk og oversatt til engelsk/et skandinavisk språk).
  • Hvis du har utdanning fra andre land enn Norge eller Norden, må du i tillegg dokumentere at du dekker engelskkravet.
 • Hvis du søker på emner som har forkunnskapskrav, må du laste opp dokumentasjon som viser at du dekker forkunnskapskravene. Se emnets egne nettsider for informasjon om forkunnskapskravene.

All dokumentasjon lastes opp til «Mine dokumenter» i Søknadsweb.

Semesteravgift

Du kan få fritak fra betaling av semesteravgiften, hvis:

Du må da laste opp dokumentasjon på dette.

Andre søkere må betale semesteravgiften, og det gjør du via Studentweb. Merk at du også må betale semesteravgiften hvis du ønsker å ta emner som ikke inngår i utdanningsplanen i ph.d.-programmet. 

Hvis du har spørsmål om betaling av semesteravgiften, så kan du sende en e-post til kontakt@sa.ntnu.no.

Studieavgift

Om du har statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits og ikke er ph.d.-student, kan det hende at du må betale studieavgift. Du finner mer informasjon på NTNUs nettside om studieavgiften.

Søkere fra land og læresteder utenfor EU/EØS henvises til utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater. Ta kontakt med Enhet for internasjonale relasjoner hvis du har spørsmål om dette.

Eksterne kandidater fra læresteder utenfor EU/EØS som er på forskningsopphold ved NTNU, kan søke om å ta ph.d.-emner via Søknadsweb hvis de dokumenterer forskningsopphold/-samarbeid ved NTNU (f.eks. med en bekreftelse fra en vitenskapelig ansatt eller et institutt ved NTNU). 

Hvis du er ph.d.-student ved NTNU og ønsker å ta emner som ikke inngår i studieprogrammet, må du også søke opptak gjennom «Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater» på Søknadsweb. Husk at du da må betale semesteravgiften. 

Har du fullført en grad ved NTNU, så kan du søke om en emnestudierett i stedet for.

Viktige datoer

Viktige datoer

Høstsemesteret

 • Du kan begynne å søke fra 15. juni.
 • 15. september: Søknadsfrist

Vårsemesteret

 • Du kan begynne å søke fra 1. oktober.
 • 1. februar: Søknadsfrist

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.