Ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater


Hvordan søke opptak?

Søk opptak til ph.d.- og forskerkurs for eksterne kandidater via Søknadsweb. Du finner søknadsalternativet under 'Enkeltemner' -> 'Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater'

Fristen for å søke er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

 

Dokumentasjon

All dokumentasjon må lastes opp til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Eksterne kandidater som er tatt opp til et ph.d.-program, må laste opp bekreftelse på opptak fra sitt lærested. Eksterne søkere som ikke er tatt opp til et ph.d.-program, må laste opp dokumentasjon av oppnådd mastergrad.

Hvis du søker på emner som har forkunnskapskrav, må du laste opp dokumentasjon som viser at du dekker forkunnskapskravene. Se emnets egne nettsider for informasjon om forkunnskapskravene.

Hvis du har utdanning fra andre land enn Norge eller Norden, må du i tillegg dokumentere engelskkunnskaper. Engelsk kan blant annet dokumenteres med følgende:

  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med minst 500 poeng på papirbasert test, 170 poeng på datamaskinbasert test eller 60 poeng på internettbasert test
  • IELTS (International English Language Testing Service), Academic test med karakteren 5,0 eller bedre
  • Cambridge First Certificate in English, Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English (se mer informasjon hos Folkeuniversitetet)
  • Andre måter å dokumentere engelsk på finner du her

 

Hvis du allerede er tatt opp til et ph.d.-program, trenger du ikke å dokumentere engelsk.

 

Utdanning fra NTNU

Søkere som har avlagt en mastergrad ved NTNU, kan søke om emnestudierett via NTNUs Søknadsweb og selv melde seg opp til ph.d.-kurs. Søknadsfristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.  

 

Semesteravgift

Søkere som har dokumentert opptak til et ph.d.-program og studenter som har betalt semesteravgift ved et annet norsk lærested, kan få fritak fra betaling av semesteravgiften.

For øvrige søkere som må betale semesteravgift, så gjøres dette via Studentweb. Hvis du har spørsmål om semesteravgiften, kan du ta kontakt med Studentservice.

 

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no
 

Ta emner utenom ph.d.-programmet?

Er du PhD-student ved NTNU som ønsker å ta emner som ikke inngår i programmet du er tatt opp til, må du også søke om studierett ved å velge 'Enkeltemner' -> 'Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater' via NTNUs Søknadsweb innen gjeldende frister. Har du en grad fra NTNU fra før så kan du istedet søke om 'Emnestudierett etter fullført grad'.