Ph.d. i medisin

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin

– Læringsmål

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Læringsmål

Kandidater som er tildelt ph.d.-graden ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap skal ha fått en forskerutdanning som gjør kandidaten i stand til å utøve selvstendig forskning i front innenfor sitt forskningsfelt. Kandidatens kvalifikasjoner innenfor sitt forskningsfelt ved fullført ph.d.-utdanning er beskrevet i tre overordnede punkter, felles for alle ph.d.-program ved fakultetet.

Kunnskapsmål – kandidaten skal

  • Være i kunnskapsfronten innenfor helseforskning og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder
  • Kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
  • Kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdighetsmål – kandidaten skal

  • Kunne formulere helsefaglige problemstillinger, samt planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
  • Kunne drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
  • Kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse – Kandidaten skal

  • Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
  • Kunne styre komplekse arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
  • Kunne delta i debatter innenfor sitt fagfelt internasjonalt