Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin og helsevitenskap


Om ph.d. i medisin og helsevitenskap

Ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap omfatter alle medisinske fagområder og erstatter de tidligere ph.d.-programmene i klinisk medisin, molekylærmedisin, nevrovitenskap, samfunnsmedisin og helsevitenskap.


Søk opptak

For å bli tatt opp til ph.d.-utdanning må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende innen et fag som er relevant for det aktuelle ph.d.-program det søkes opptak til. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste 2 år (tilsvarende 120 studiepoeng), av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.


Studiets oppbygning

Ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap er normert til 180 studiepoeng (3 år). Programmet dekker et bredt spekter av fagområder. Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Fakta

Gradsnivå: Philosophiae doctor (ph.d.)
Studieprogramkode: PHMEDHV
Normert studietid: 3 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Campus: Øya, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak