Ph.d. i medisin

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin

– Oppbygging

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Oppbygging av ph.d.-programmet - MH-fakultetet

Oppbygging av ph.d.-programmet

Programmet omfatter tre år med heltidsstudier, som består av praktisk forskning under veiledning. I tillegg må du i gjennom en opplæringsdel som består av kurs på til sammen 30 studiepoeng. Ph.d.-programmet leder frem til et forskningsresultat i form av en doktorgradsavhandling.

Mål for utdanningen

Ph.d.-utdanningen skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Ph.d.-utdanningen tar sikte på å oppfylle nåværende og fremtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling, veiledning og formidling ved universiteter, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Midtveisevaluering

Midtveis i studiet vil ph.d-kandidaten gi en offentlig presentasjon og få vurdert sin progresjon. Ved midtveisevalueringen har doktorgradskandidatene mulighet til å få tilbakemelding på sitt arbeid så langt, og få konkretisert arbeidet videre.

Doktorgradsavhandling og disputas

En doktorgradsavhandling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap består normalt av publiserte delstudier som presenteres samlet, sammen med en sammenskriving som knytter forskningsstudiene sammen til et hele.

Doktordisputasen markerer avslutningen på en forskerutdanning. Under disputasen skal kandidaten forsvare sin doktorgradsavhandling foran en bedømmelseskomité. Før selve disputasen skal kandidaten holde en prøveforelesning hvor tema er oppgitt på forhånd.

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Regler om opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-programmene er gitt i NTNUs ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer fra Fakultet for medisin og helsevitenskap: 

Ph.d. forskriften med fakultetet bestemmelser (pdf)

Se også andre regler og retningslinjer for ph.d. / doktorgrad