Bygg, anlegg og transport

Ph.d.-program (doktorgrad)

Bygg, anlegg og transport

Ikke opptak

Dette ph.d.-programmet er avsluttet og har ikke opptak. Se oversikt over Fakultet for ingeniørvitenskap sine ph.d.-program.

Ph.d.-studiet i bygg, anlegg og transport

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i bygg, anlegg og transport er på instituttet. Ta kontakt med oss for hjelp med å finne frem til faglærer i aktuelle fagfelt, eller for generell informasjon. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor det forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår ved instituttet og våre samarbeidende miljøer.

PhD 1-2-3

Kontakt

Kontakt

Epost: phd@ibm.ntnu.no
Telefon: (+47) 73 59 46 40

Sted
Trondheim, Gløshaugen

Institutt
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Vertsfakultet 
Fakultet for ingeniørvitenskap