Ph.d.-studiet i bygg, anlegg og transport

Fakultet for ingeniørvitenskap

Ph.d.-studiet i bygg, anlegg og transport

 

NB! Dette programmet er avsluttet og tar ikke lengre opp nye studenter.

Se fakultetets nye ph.d.-program

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i bygg, anlegg og transport er på instituttet. Ta kontakt med oss for hjelp med å finne frem til faglærer i aktuelle fagfelt, eller for generell informasjon. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor det forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår ved instituttet og våre samarbeidende miljøer.

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet