Bygningsprosess

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Byggeprosess


Hovedbilde BP-gruppen

En riktig byggeprosess sikrer riktige valg

Byggeprosess har ansvar for undervisning og forskning innen ledelse, organisering, planlegging og styring av bygg og anleggsprosjekter; fra tidligfase, prosjektering, gjennomføring til drift og vedlikehold.

Forskningsområder er spesielt rettet mot bygg og anleggsprosjekter. 
Sentrale tematiske områder er: 

 • konseptutvikling og konseptbearbeiding i tidligfase
 • valg av gjennomføringsmodeller med spesielt fokus på samspill
 • kostnadsestimering og -styring med spesielt fokus på kostnadsstyrt prosjektgjennomføring
 • tidsplanlegging og styring
 • håndtering av usikkerhet i prosjektets livsløp
 • produktivitet i gjennomføringen med fokus på lean construction
 • digitalisering av byggeprosessen 
 • eiendomsutvikling og -forvaltning 
 • anleggstekniske valg som gjøres gjennom prosessen

Forskningen gjennomføres med prosjekter som studieobjekter. Det betyr at mye av forskningen er rettet mot hvordan prosesser kan forbedres gjennom studie av reelle prosjekter i tidligfase, prosjekter i gjennomføringsfase og hva man kan lære av erfaringer fra gjennomførte prosjekt. 
 

Prosjekter

Prosjekter

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Primærmålet er å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. 

Forskningsprogrammet Concept


Vår oppgave er gjennom forskning, utdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.

Senter for Idrettsanlegg og teknologi

Hpvedaktiviteten i Prosjekt Norge er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Prosjekt Norge 

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring.

OptimalTid

NTNU er stolte av samarbeidet med Statens vegvesen og vi forsker for å gi kunnskapen som  trengs  for å realisere en av de største ingeniørbragdene i vår tid, Ferjefri E39. NTNU vil bidra til forskningen ved å bruke våre beste forskere og ta i bruk våre avanserte laboratorier. 

Ferjefri E39 

Utvikling av et ekspertstøttesystem for kompetansevurdering i høyere utdanning.


Development of an expert support system for competency assessment in higher education.

To succeed in today's rapidly changing world, higher education systems must be able to quickly understand how both the economy and society as a whole is experiencing shifts. Artificial intelligence and big data can provide information about students' skills level and their potential for growth.

The overall goal of the project is to use a decision support system (DSS) to monitor the development of STEM students' competencies during formal and non-formal education, which they need for transition to 21st-century society.

 • Define the general and specific skills of STEM students for the labor market
 • Promote cross-sectoral and bilateral exchanges of good practice in the use of digital tools to develop skills
 • Develop a new educational approach for students with a RESPO-VI application

RESPO-VI

SI-FOOtWORK-systemet vil gjøre det mulig for ansatte å fokusere på å unngå eller redusere ryggsmerter. Det unike med SI-FOOtWORK-prosjektet ligger i kombinasjonen av trykkovervåking i innleggssåler, toppmoderne laveffekt, lang rekkevidde, kommunikasjonsteknologi (dvs. NB-IoT) og minimalistisk integrert innovativ trykksensorteknologi og en AI-løfte motor, noe som åpner for et nytt bruksområde for denne typen innleggssåler.

(AAL Programme)

AAL Programme - SI-FOOtWORK

Forskning, utvikling og pilotering av innbyggermedvirkning i smart og bærekraftig byutvikling i nordisk kontekst.

(NordForsk).

Citizens as Pilots of Smart Cities (CaPs)

+CityxChange (Positive City ExChange) er et smartby-prosjekt som har blitt bevilget midler fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram i utlysningen «Smarte byer og samfunn».

Kommuner står allerede overfor en helt annen kompleksitet i sine samfunn. For å holde tritt med denne raske endringstakten, og for å sikre at byene deres fungerer godt, må kommunene forbedre sin tilnærming til hvordan de kan utnytte ressursene og engasjere seg i ny teknologi.

+CityxChange

Urban bærekraft i praksis – en tverrfaglig tilnærming gjennom organiserte forskerskoler.

I dag bor seks av ti personer i byer. Byer står for 75 % av økonomien, energibruk og klimagassutslipp. Verden har et sterkt behov for at utdannede interessenter for det urbane når FNs bærekrafts mål for byer og samfunn. Prosjektet URSA MAJOR har samlet forskningsfremskritt i et helhetlig og tverrfaglig utdanningsprogram for fremtidige interessenter for smarte byer. Smarte byer er i sterk grad avhengig av digitale nettverk, sensorer og automatiserte observasjoner. De har behov for datagenererte virtuelle modeller av byer som digitale tvillinger for å støtte effektive og bærekraftige beslutninger gjennom naturbaserte løsninger. Formålet med prosjektet er å sørge for læring og trening i bruk av nettbaserte verktøy, utvidete virkeligheter, digital læring, dataforvaltningsprinsipper, datagenererte modeller av byer, og etikk for samfunnsdata. Vi søker å forbedre utdanning og opplæring av sivilingeniører, økologer, urbane arkitekter, ledere og administratorer. URSA MAJOR prosjektet setter søkelyset på digitalisering av interaksjoner mellom samfunn og deres fysiske miljø. Vårt konsortium samler eksperter innen urbane klima og miljø, smarte byer, informasjonssystemer og digitalisering, e-læring og kommunikasjon. Treningen i prosjektet organiseres i de norske, sørlige (indiske), nordlige (russiske) komponentene for å adressere praktiske utfordringer og lokale løsninger som er funnet i ulike deler av verden.

(NFR, INTPART).

Video of results from the URSA MAJOR Autumn School 2022

Urban bærekraft i praksis

CrAFt, Creating Actionable Futures: Making Climate-neutral cities inclusive, beautiful and sustainable.

(HorizonEurope).

Faggruppeleder

Faggruppeleder

person-portlet

Agnar Johansen
Professor
a.johansen@ntnu.no
+4793058741

Indekser for byggenæringen

Indekser for byggenæringen

Skogsmaskinindeks (3.kvartal 2023)

Anleggsmaskinindeks (September 2023)