Geoteknikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Geoteknikk

studenter ute i felt.

Tekst om GT

Hva er Geoteknikk?


Geoteknikk er ingeniørvitenskap om hvordan å bygge på, i eller ut av jord og stein. Geotekniske ingeniører designer og bygger fundamenter for strukturer på land og på havbunnen, for eksempel høye bygninger, broer og offshoreinstallasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnstrukturer.

Geoteknikkgruppen ved NTNU har fokus på modellerende Geoteknikk komplimentert av omfattende feltarbeid og avansert testing av geomaterialer. Forskningen har som mål å utvikle sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for bygging av infrastruktur. Forskningen omfatter veier, jernbane, havner og komplekse dype underjordiske bykonstruksjoner. Offshore Geoteknikk for olje og vindkraft er et annet viktig bruksområde, som bygger på den omfattende kompetansen som er utviklet ved NTH / NTNU for oljeleting siden 1970-tallet.

I Norge er mye av infrastrukturen bygget på utfordrende jord, hvor myk leirgrunn og ofte kvikkleire krever avansert geoteknikk. Norge har vært blant de ledende landene for å utvikle geoteknikk siden 1950-tallet. I dag forsterker klimaendringene etterspørselen etter geoteknikk på grunn av økt risiko for flom, ras og skred.

Seminarbaserte kurs i geoteknikk på PhDnivå

Seminarbaserte kurs i geoteknikk på PhDnivå


Faggruppen tilbyr to store seminarbaserte kurs på doktorgradsnivå. Samlingsukene består av intensiv undervisning og øvingsarbeid. Undervisningsspråk er engelsk. Kursene går på høsten og alternerer slik at hvert kurs blir undervist annethvert år. Normalen er at ledende internasjonale gjesteforelesere står for deler av undervisningen. 

Begge kursene gir 10 studiepoeng.

Kurset gir en innføring i teori for svingende systemer samt for bølgeforplantning Det vises hvordan grunnlaget benyttes til å bestemme de nødvendige geodynamiske parametere.

Dette kurset gir bakgrunn for utvikling og anvendelse av jordmodellene som brukes i kontinuumbaserte datakoder for geotekniske applikasjoner.

14.-18.oktober 2024. Les mer om kurset og påmelding her

Film om GT

 

Creep banner

banner creep


Samcot banner

Foto. Forsker ser utover islagt hav. Samcots logo på bildet.


Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Banner E39

Logo Ferjefri E39.


Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Gudmund Reidar Eiksund
Professor
gudmund.eiksund@ntnu.no
+4747756016

180 eksperter på kvikkleireskred samlet på NTNU

180 eksperter på kvikkleireskred samlet på NTNU

Picture of work shop contenders on field trop

NTNU sto som vertskap for den andre internasjonale workshop om kvikkleireskred (IWLSC 2017) 11-14. juni. Det var faggruppe geoteknikk som hadde ansvaret for arrangementet med flere samarbeidspartnere fra organisasjoner, offentlige etater og konsulenter. Vikas Thakur var chairman for workshopen 
Les mer om workshoppen her

 

Hovedfordypning i geoteknikk?

Hovedfordypning i geoteknikk?

Dersom du er student hos oss og vurderer hovedfordypning innen geoteknikk finner du

Informasjon om og aktuelle oppgavetema for prosjekt- og masteroppgaven din her.