Byggingeniør

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Byggingeniør

Foto. To byggingeniørstudenter på en byggeplass. Tekst på bildet navn på faggruppe, Byggingeniør

Tekst om IBY

instituttt for bygg- og miljøteknikk

Byggingeniør


Det tilbys bachelorstudier innenfor profesjonen byggingeniør. Studiene er meget godt søkt og studiet har lavt frafall. Som eneste i landet tilbys 4 fordypninger i 3. årskurs. Disse fordypningene er anleggsteknikk, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og teknisk planlegging. 

 

Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Rolf Edvard Petersen
Faggruppeleder bachelor byggingeniør
rolf.e.petersen@ntnu.no
73559530
90882360