Institutt for bygg- og miljøteknikk

Byggingeniør

Foto. To byggingeniørstudenter på en byggeplass. Tekst på bildet navn på faggruppe, Byggingeniør
instituttt for bygg- og miljøteknikk

Byggingeniør


Faggruppen tilbyr bachelorstudier innenfor profesjonen byggingeniør, Studiene er meget godt søkt og studiet har lavt frafall. Som eneste i landet tilbys 4 fordypninger/studieretninger i 3. årskurs. Disse fordypningene er anleggsteknikk, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og teknisk planlegging.