Vann- og avløpsteknikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Vann- og avløpsteknikk

Tekst om VA

Vannrensing


Alt vann kan gjøres gullende rent, det spørs bare hva vi er villig til å betale. Det gjelder å finne en balanse mellom hva som er teknisk mulig å oppnå, og kostnad.

Vannrensegruppen er en eksperimentelt orientert forskningsgruppe sammensatt av forskere fra Institutt for vann- og miljøteknikk og SINTEFs avdeling for Vann og miljø. Mesteparten av forskningsaktiviteten er orientert mot utvikling av nye renseprosesser og optimalisering av renseprosesser for

  • drikkevann
  • industrielt prosessvann (f.eks. innen fiskeoppdrett)
  • kommunalt og industrielt avløpsvann
  • slambehandling

Mer om VA

Relaterte arbeid


Forskningen er i all hovedsak knyttet opp mot hoved- og doktoroppgaver ved instituttet.

  • Muthanna, Tone M.; Bioretention as a Sustainable Stormwater Management Option in Cold Climates. Doktoravhandling 2007. Veileder: Sveinn T. Thorolfsson.
  • Matheussen, Bernt Viggo; Effects of anthropogenic activities on snow distribution, and melt in an urban environment. Doktoravhandling 2004. Veileder: Sveinn T. Thorolfsson.
  • Linmei, Nie; Flooding Analysis of Urban Drainage Systems , Dr.ing.-thesis 2004:19Veileder: Wolfgang Schilling.

Avhandlingene kan søkes opp i NTNU Open

Prosjekter VA

Prosjekter


SFI Klima 2050  - Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure

RECOVER - Resource recovery from wastewater

BINGO - Bringing INnovation to onGOing water management (EU)

JPI Water – INXCES - INnovations for eXtreme Climatic eventS (EU)


Prosjekter ved institutt for bygg- og miljøteknikk

 

Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Prosjektbanner Bingo

Banner bingo


 

Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Tone Merete Muthanna
Professor
tone.muthanna@ntnu.no
73594745
95186817