Studiets oppbygning

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Studiets oppbygning

Ta studiet på heltid eller deltid

Masterprogrammet har et omfang på 120 studiepoeng og er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år.

Tar du læring i arbeidsliv og samfunn på deltid, vil studiebelastningen din være på 15 studiepoeng per semester. Vi har samlet noen nyttige tips til deg som tar studiet samtidig som du jobber

Studiet består av:

  • En teoretisk del på 52,5 studiepoeng som omfatter de mest sentrale temaene i læring i arbeidsliv og samfunn.
  • En metodedel på 15 studiepoeng, som skal gjøre deg i stand til å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven, men også forstå og vurdere andres forskningsbidrag. Metodeemnet undervises felles med master i rådgivningsvitenskap. 
  • Et valgfritt emne på 7,5 studiepoeng, som du velger blant øvrige emner ved NTNU eller andre læresteder. Dette emnet skal gi deg mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for læring i arbeidsliv og samfunn. Merk: Undervisningen i valgemnet følger normalt ikke samlingsukene til studieprogrammet.
  • Eksperter i team (EiT).
  • En masteroppgave på 37,5 studiepoeng, som er ditt eget forskningsbidrag.

Tabellene under gjelder for studenter som tas opp til studiet studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Vilkår for læring i arbeidsliv og samfunn 15
VL3014 Tverrfaglige perspektiver på arbeidsliv og samfunn 7,5
Flere valg Valgfritt emne* 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv eller langsgående) 7,5
VL3010 Livslang læring, politikk og styring 7,5
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
VL3012 Utforming og analyse av læringsmiljø i arbeidsliv og samfunn 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
VLR3008 Forskningsmetode 15
VL3902 Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn - del 1 av 2 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3902 Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn - del 2 av 2 30

* Emnet skal gi deg mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for læring i arbeidsliv og samfunn. Emnet må godkjennes av instituttet, og må være på masternivå. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner (klikk på "godkjenning av valgemnet"). Merk at undervisningen i valgemne følger normalt ikke samlingsukene til masterprogrammet læring i arbeidsliv og samfunn.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan