Hva lærer jeg?

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Hva lærer du?

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I dette masterstudiet bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå læring i arbeidsliv og samfunn.

Du har mulighet til å ta studiet på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Les mer om heltid eller deltid under studiets oppbygning.

Studiet er samfunnsaktuelt

Studiet gir deg kunnskap og verktøy til å analysere, støtte og lede læring og endringsprosesser gjennom tema som:

  • Endring og innovasjon i organisasjoner
  • Læringsmiljø og vilkår for kunnskapsdeling
  • Politikk, styring og livslang læring
  • Demokrati, mangfold, inkludering og ekskludering
  • Teknologi, medier og kommunikasjon
  • Læring og kompetanse i arbeid, utdanning og hverdagsliv

Delta i studentaktiviteter

På studiet får du delta i mange ulike studentaktiviteter. Du får prøve ut digitale læringsformer, delta i leseverksted, samarbeide i grupper, skrive refleksjonsoppgaver og gjøre praktiske øvelser. Slik kan du utvikle ferdigheter som er nyttige når du skal lede, koordinere og evaluere ulike typer lærings- og utviklingsprosesser.


Eksempler på aktuelle masteroppgaver

Du kan skrive en masteroppgave som er tett knyttet til aktuelle problemstillinger i arbeidsliv og samfunn. Noen av de tidligere studentene på dette studieprogrammet har skrevet om: