Masterprogram, 2-årig

Voksnes læring

– Jobbmuligheter

Gjennom masterprogrammet vil studentene kunne kvalifisere seg for praktisk arbeid med utdanning og opplæring slik at de kan fungere som ledere, veiledere og ansvarlige deltakere ellers i voksnes læreprosesser.

Etter endt utdanning kan studentene arbeide på ulike arenaer og områder som omfatter voksnes læring. Jobbmulighetene finnes innenfor:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå
  • kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.