Hva kan jeg bli?

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Hva kan du bli?

Dette studiet gjør deg attraktiv for arbeidsgivere både innen offentlig, privat og frivillig sektor. Du er for eksempel kvalifisert for å arbeide med:

  • nyskaping og innovasjon
  • kompetanseutvikling
  • inkludering
  • utforming av læringsmiljø
  • ledelse og organisasjonsutvikling
  • kunnskapsledelse

Med en master i samfunnsvitenskapelige fag lærer du å sette deg inn i komplekse systemer og organisasjoner, se sammenhenger, og sette teori ut i praksis. Denne kompetansen er svært anvendelig og attraktiv for arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor.

Kantar gjennomførte en kandidatundersøkelse ved NTNU i 2022. Seks personer fra læring i arbeidsliv og samfunn deltok i undersøkelsen. Alle de seks hadde fått seg en relevant jobb i løpet av 6 måneder etter at de ble uteksaminert.

Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Ledige stipendiatstillinger blir publisert på Jobbnorge.

Hva sier tidligere studenter?

Hva sier tidligere studenter?


Ressurspublisering

Jeg bruker kompetansen fra studiene aktivt

Navn: Kristin Dahlhaug Skar

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Seniorkonsulent ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning ved NTNU

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med kompetanseutvikling i en stor organisasjon. 

Ikke være redd for å si ja til en utfordring

Navn: Bjørn Andreas Johansen

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Klassesjef ved Luftforsvarets befalsskole og universitetslektor ved Universitetet i Agder

Med en mastergrad innen voksnes læring og samfunn sitter du med en særdeles relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring.

Det er viktig å ikke bare fokusere på hvordan du skal stå på eksamen!

Navn: Julianne Valseth Lian

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: HMS-rådgiver i ANT HMS & bedriftshelse AS

Det beste med min jobb er at jeg får møte mange forskjellige mennesker, og at jeg får hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape en forsvarlig og helsefremmende arbeidsplass.

Finn gjerne et firma du kan skrive med eller om!

Navn: Marius Knudtsen

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Teamleder CO i Telia Norge

Kompetansen fra studiet mitt brukes aktivt hver dag i samhandling med mine ansatte og medarbeidere på alle nivå.

Prøv å oversette det akademiske til det praktiske

Navn: Hilde Hammer

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Rådgiver i Trøndelag Fylkeskommune

Jeg bruker mye av fagkompetansen jeg fikk fra studiene i jobben min, jeg tar rett som det er frem pensumbøker for å friske opp på hukommelsen.

Vær nysgjerrig og let etter hvordan du kan bruke kompetansen din videre

Navn: Ingunn Elder

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Seniorrådgiver i domstoladministrasjonen

Jeg får jobbe med voksnes læring hver eneste dag, og deltar i spennende nasjonale og lokale prosjekter.

Min interesse ligger i skjæringspunktet mellom helse og læring

Navn: Sissel Skjerve Jensen

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Lektor ved Lukas videregående skole

I lys av et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring og hvor læringstrykket er økende, vil kompetanse knyttet til livslang og voksnes læring være et viktig satsningsområde.

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Kandidatundersøkelsen 2017 ved IPL viser resultatene fra en undersøkelse gjennomført ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Målet med undersøkelsen var å kartlegge blant annet hva tidligere studenter har gjort etter at de ble ferdig med graden, hvordan de gikk fram for å få jobb, hvordan og hvor de har etablert seg i arbeidslivet, hvilke bransjer de jobber i og tilfredshet med studievalg og jobb.

I tillegg ligger det karriereintervju med tidligere studenter i menyvalget "Hva kan jeg bli?" for hvert av studieprogrammene våre.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)