course-details-portlet

VL3014 - Tverrfaglige perspektiver på arbeidsliv og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler tverrfaglige perspektiver og sentrale begreper som har betydning for å forstå arbeidsliv og samfunn. Dette omfatter perspektiver på arbeid og arbeidsliv, inkludert ulike forståelser av organisasjon, ledelse, kompetanse og profesjon. Videre diskuteres ulike perspektiver på hva vi forstår med samfunn, inkludert ulike forståelser av fellesskap, identitet og deltakelse. Emnet bruker aktuelle tema og forskningsprosjekter som eksempler på hvordan tverrfaglige perspektiver på arbeidsliv og samfunn kan forstås og brukes. Hvilke tema som belyses kan variere for hver gang emnet tilbys. Eksempler på tema er mangfold og inkludering, hverdagsliv og livsløp, teknologi, samhandling og grensearbeid, og medier og kommunikasjon.

Læringsutbytte

  • Kunnskap: Studenten har utviklet kunnskap om perspektiver og begreper som omhandler arbeid og arbeidsliv, organisasjon, ledelse, kompetanse og profesjon. Videre har studenten utviklet kunnskap om perspektiver og begreper som omhandler samfunn, fellesskap, identitet og deltakelse.
  • Ferdigheter: Studenten kan kritisk presentere, reflektere over og vurdere tverrfaglige perspektiver på arbeidsliv og samfunn.
  • Generell kompetanse: Studenten kan analysere og kommunisere relevante faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert og består av forelesninger og seminarer. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent øving
  • Obligatorisk deltakelse (80%)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU