Læring i arbeidsliv og samfunn

Læring i arbeidsliv og samfunn - masterstudium

Kombinere studier og jobb


Masterprogrammet læring i arbeidsliv og samfunn

Hvordan kombinere jobb og studier

På masterprogrammet Læring i arbeidsliv og samfunn finner du både fulltidsstudenter og studenter som jobber ved siden av å studere. Om du ønsker å kombinere dette studiet med jobben din, kan det være lurt å tenke på ulike momenter:


Hvor mye tid må jeg beregne til studier?

Studiet er organisert i samlingsuker og selvstudium. Per semester vil det være 4 uker med samlinger, som er fordelt over hele semesteret (5 uker i semesteret du tar VLR3007). Du må i utgangspunktet regne med hele uker fordi oppmøte i undervisningen er obligatorisk. I tillegg kommer det tid til å forberede og etterarbeide samlingene, samt tid til å jobbe individuelt og i grupper med oppgaver på læringsplattformen. Dette kan gjerne ta flere timer per uke.

I det valgfrie emnet på 7,5 sp kan organisering av undervisningen variere fra emne til emne.


Kan jeg kombinere studiet med 100 %-stilling?

Masterstudiet Læring i arbeidsliv og samfunn er et ordinært studieprogram. Selv om du tar studiet på deltid og ønsker å kombinere det med jobb anbefaler vi en deltidsstilling.

Dersom du trenger fri fra jobben for å studere, er det viktig at du informerer lederen din allerede når du søker opptak til studiet. Slik kan dere sammen finne en god løsning. Obligatorisk deltakelse i samlingsukene vil være en stor utfordring å få til uten samtykke fra arbeidsgiver. Avtal gjerne med lederen din, om deltakelsen på samlinger kan gjøres i arbeidstiden. Dette bør skriftliggjøres.


Jeg har en god avtale med lederen min om hvordan jeg skal kombinere studium med jobb. Hva mer bør jeg tenke på?

Dette er kanskje selvsagt, men vi anbefaler at du også rydder plass privat for å lese for studiet, skrive oppgaver, evt. treffe medstudenter til gruppearbeid e.l. utover det du har avtalt med arbeidsgiveren din. Familien har også gjerne noe å si…


Jeg vil gjerne planlegge i forveien. Når får jeg timeplanen?

Samlingsukene for masterprogrammet Læring i arbeidsliv og samfunn blir publisert omtrent et halvt år i forveien, se nettsiden med studentinformasjon for hvilke uker det blir. For et fulltidsløp må du regne med undervisning gjennom hele uka.

Selve timeplanen er vanligvis ikke klar før i begynnelsen av desember (for vårsemesteret) eller juni (for høstsemesteret). Timeplanen legges ut på emnesidene.


Når jeg må jobbe og ikke kan delta på samlingen: Kan jeg kompensere for slikt fravær?

Gyldig grunn for fravær er dessverre bare fravær som er dokumentert med legeerklæring. Bare slikt fravær kan det kompenseres for, jobb vil ikke være noe gyldig grunn for fravær.


Min leder og jeg ble enig om hvordan jeg skal kombinere studium og jobb, men nå ble jobbsituasjonen en annen. Hva kan jeg gjøre?

Det blir lettere å snakke om endringer dersom det, som opprinnelig er avtalt, er skriftliggjort. Når man ikke har annen mulighet enn å trappe ned med studiene, finnes det to muligheter: For det første er det mulig å søke permisjon uten grunn i opp til ett år, dersom man har avlagt mer enn 30sp i masterprogrammet. For det andre er det mulig å bytte fra heltid til deltid underveis i studieløpet. Begge deler gjøres etter avtale med instituttet.


Under masteroppgaven er det bare noen få møter med veilederen jeg må ta hensyn til. Kan jeg trappe opp til fulltidsstudent, når jeg skal gå i gang med masteroppgaven?

Ja, det kan du absolutt. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at tidsbruken under masteroppgaven ikke vil være mindre enn under resten av studiet. Skal du ikke redusere jobben din, mens du skriver oppgaven, vil vi ikke anbefale dette.