Studiemiljø

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Studiemiljø


Undervisningen er organisert i fire samlingsuker per semester, slik at det skal være mulig å kombinere studiet med jobb. Det er i tillegg læringsaktiviteter mellom samlingene. Du kan også tilpasse deler av programmet etter egne interesser, blant annet gjennom valgfrie emner og valg av tema for masteroppgaven. Sammen skaper studenter og faglærere på masterprogrammet et dynamisk, aktivt og støttende læringsmiljø.

Linjeforeninga til masterstudentene heter IVRig. IVRig arrangerer forskjellige aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter.

Linjeforeningen Paideia

Paideia er linjeforeningen for alle studenter ved instituttet.

Paideia arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter. Vi ønsker å inkludere alle studenter uavhengig av alder og interesser, og har derfor varierte aktiviteter i fadderuken og ellers i løpet av studieåret.

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Det jeg liker spesielt godt med studiet, er tverrfagligheten i kullet

Navn: Annette Lorange Ekstrøm

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Jeg ønsket et masterprogram som ga meg tverrfaglighet og jobbrelevant kompetanse.

Engasjer deg i studentfrivilligheten

Navn: Sondre Ellis Nordkvelle

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Dette er en master med mye frihet til å fordype deg i det du syns er interessant og relevant for deg

Delta i diskusjoner!

Navn: Siri Leth-Olsen

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Det er spennende og du har muligheter til å virkelig grave i de områdene du ser på som interessante. 

Jeg hadde hørt og lest mye bra om universitetet

Navn: Joakim Gaarder

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Nyt det å være del av det store fellesskapet NTNU faktisk er, og det er lov å være litt stolt av at man studerer ved nettopp NTNU!

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)