Masterprogram, 2-årig

Voksnes læring

– Studiemiljø

Undervisningsformer

Undervisningen er konsentrert i 4 til 5 samlinger hvert semester, slik at det skal være mulig å kombinere studiet med jobb. Du kan tilpasse deler av programmet etter egne interesser og behov gjennom ett valgfritt emne og valg av tema for masteroppgaven. Vi ønsker å legge til rette for et aktivt og godt sammensveiset miljø.

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

Velkommen til din linjeforening, IVRig!

IVRig er en av to linjeforeninger ved institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). Linjeforeningen er for studenter ved rådgivning og voksnes læring både på bachelor- og masternivå. I tillegg har programmene utdanning og oppvekst og spesialpedagogikk blitt en del av vår linjeforening.

IVRig-styret arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter ved IPL. Vi ønsker å inkludere alle studenter uavhengig av alder og interesser, og har derfor varierte aktiviteter i fadderuken.

IVRige faddere håper å møte DEG på immatrikuleringsdagen! Du finner oss på stand i idrettsbygget på Dragvoll hvor du kan registrere deg som fadderbarn. Hvis vi ikke ser deg der, kan du ta kontakt med styret for registrering. Mer informasjon og program for fadderuken vil komme på både nettsiden og facebook.

Studiemiljø

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent