Kontakt

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Kontakt

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Studieveiledning - faglige spørsmål

Faglige spørsmål

E-post: studier@ies.ntnu.no


Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​