Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Førsteamanuensis i Høyytelse digitale system.

Arbeidsoppgaver

Del av lærerlaget for ingeniørstigen i de fire første semestrene på det femårige studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon (ELSYS). 

Emnekoordinator for TFE4205 - Studentdefinert utviklingsprosjekt.

Studieveileder for  ELSYS og de to-årige internasjonale masterprogrammene Electronic Systems Design og Erasmus Mundus master programme in Embedded Computing Systems.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Lundheim, Lars Magne; Bolstad, Torstein; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin; Wallin, Patric. (2018) A Whiteheadian Approach to Self Efficacy and Creative Confidence in Electrical Engineering. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.
 • Wallin, Patric; Bolstad, Torstein; Lundheim, Lars Magne; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2018) Socialization and Curriculum Integration: Emergent premises in student experiences of a first-year electrical engineering course. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.
 • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Teaching Freshmen Engineering Communication. Proceedings of the 11th European Workshop on Microelectronics Education (EWME 2016).
 • Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Gajic, Bojana; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Early Innovation Projects: First Experiences from the Electronic Engineering Ladder at NTNU. Proceedings of the 12th International CDIO Conference.
 • Sandvoll, Mats; Boyd, Colin Alexander; Larsen, Bjørn B.. (2015) PassCue: The Shared Cues System in Practice. Technology and Practice of Passwords.
 • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne. (2014) The Electronic Engineering Step Ladder. 10th European Workshop on Microelectronics Education, 2014 (EWME).
 • Larsen, Bjørn B.. (2012) 11 years of Experts in teamwork at NTNU. Collection of papers presented at the 9th European Workshop on Microelectronics Education.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2009) Design of novel CAM core cell structures for an efficient implementation of low power BCAM system. Proceedings of the 19th ACM Great Lakes symposium on VLSI.
 • Aas, Einar Johan; Larsen, Bjørn B.; Hammari, Elena. (2008) Cryptographic Design Project. 7th European Workshop on Microelectronics Education, Proceedings.
 • Larsen, Bjørn B.; Cenkeramaddi, Linga Reddy. (2008) Mixed Signal IC Design. 7th European Workshop on Microelectronics Education, Proceedings.
 • Larsen, Bjørn B.; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Typpö, Jukka Tapio. (2007) Readout and Control Circuit for a Four Pixel Digital Camera as Semester Project. Proceedings 2007 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education.
 • Larsen, Bjørn B.. (2005) Experts-in-Team, Interdisciplinary project. Proceedings 2005 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education.

Rapport/avhandling

 • Finanger, Valdemar; Kvakland, Ingrid; Metlie, Roger; Larsen, Bjørn B.; Kristensen, Kurt-Even. (2007) Vurdering rundt studieretning Elektronikk og Teleteknikk. 2007.

Andre

 • Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2017) Teoriforståing og identitetsbygging gjennom praktisk designarbeid. MNT-konferansen 2017 . Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategiske enhet; Oslo. 2017-03-30 - 2017-03-31.
 • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Teaching Freshmen Engineering Communication. 11th European Workshop on Microelectronics Education (EWME) ; Southampton. 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Gajic, Bojana; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Early Innovation Projects: First Experiences from the Electronic Engineering Ladder at NTNU. 2016 12th International CDIO Conference ; 2016-06-12 - 2016-06-16.
 • Lundheim, Lars; Tybell, Thomas; Larsen, Bjørn B.; Ekman, Torbjörn. (2015) Den elektroniske ingeniørstigen – En tiltakspakke for mestring og identitetsbygging. MNT-konferansen 2015 . Nasjonalt senter for realfagsrekruttering; Bergen. 2015-03-18.
 • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne. (2014) The Electronic Engineering Step Ladder. 10th European Workshop on Microelectronics Education . Tallinn University of Technology; Tallinn. 2014-05-14 - 2014-05-16.
 • Sandvoll, Mats; Boyd, Colin Alexander; Larsen, Bjørn B.. (2014) PassCue: the Shared Cues System in Practice. The 7 th International Conference on Passwords ; Trondheim. 2014-12-08 - 2014-12-10.
 • Frances, Jordi; Birkeland, Roger; Larsen, Bjørn B.. (2013) CubeSat Space Protocol on an RF Link. 5th European CubeSat Symposium . IAA og von Karman Institute for Fluid Dynamics; Brussel. 2013-06-03 - 2013-06-06.
 • Larsen, Bjørn B.. (2012) 11 years of Experts in teamwork at NTNU. European Workshop on Microelectronic Education 2012 ; Grenoble. 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Palanichamy, Manikandan; Aas, Einar Johan; Larsen, Bjørn B.. (2011) A Programmable BIST with Macro and Micro codes for Embedded SRAMs. 9th IEEE East-WESTest Design & Test Symposium . IEEE; Sevastopol. 2011-09-09 - 2011-09-12.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2011) An enhanced Path Delay Fault Simulator for Combinational Circuits. 14th Euromicro Conference on Digital System Design 2011 . IEEE; University of Helsinki, Oulu, Finland. 2011-08-31 - 2011-09-02.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2010) Experiments with ABIST Test Methodology Applied to Path Delay Fault Testing. 8th IEEE East-WESTest Design & Test Symposium . IEEE; St. Petersburg,. 2010-09-17 - 2010-09-20.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2010) Path-Delay Fault testing in Embedded Content Addressable Memories. 13th Euromicro Conference On Digital System Design 2010 . IEEE; Lille. 2010-09-01 - 2010-09-03.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2010) Test of Embedded Content Addressable Memories. International Symposium on Electronic System Design 2010 . IEEE; Bhubaneswar. 2010-12-20 - 2010-12-22.
 • Aas, Einar Johan; Larsen, Bjørn B.; Hammari, Elena. (2008) Cryptographic Design Project. 7th European Workshop on Microelectronics Education . Budapest University of Technology and Economics; Budapest. 2008-05-28 - 2008-05-30.
 • Larsen, Bjørn B.; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Typpö, Jukka Tapio. (2007) Readout and Control Circuit for a Four Pixel Digital Camera as Semester Project. 2007 International Conference on Microelectronics System Education . IEEE Computer Society; San Diego, California. 2007-06-03 - 2007-06-04.
 • Larsen, Bjørn B.. (2005) Experts in Team Interdisciplinary project. 2005 International Conference on Microelectronic Systems Education . IEEE Computer Society; Anaheim, Ca. 2005-06-12 - 2005-06-13.