Bakgrunn og aktiviteter

Geir Egil Øien har vært dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk siden 1. august 2009.

Han ble professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon i mai 2001, og tilhører faggruppen for signalbehandling. Han var instituttleder ved Institutt for teleteknikk 2002-2004.

Bakgrunn

Geir Egil Øien (født 1965) er sivilingeniør fra Institutt for teleteknikk ved NTH (1989) og har en doktorgrad fra samme institutt (1993).

Han har ca. 150 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanseproceedings med referee. Han har vært veileder for over 20 ph.d.-kandidater, har vært prosjektleder for og deltatt i flere større  forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EU, og vært opponent ved en rekke nasjonale og internasjonale disputaser.

Forskningsområder

  • Informasjonsteori
  • Kommunikasjonsteori
  • Trådløs kommunikasjon
  • Signalbehandling

Profesjonelle medlemskap

Komiteer, utvalg og råd (i utvalg)

  • Medlem, Board of Directors, CESAER
  • Medlem, div. sakkyndigkomiteer hos NOKUT
  • Leder, Nasjonalt fakultetsmøte for realfag
  • Medlem, Scientific Council, EURECOM
  • Medlem i Det nasjonale publiseringsutvalget, UHR - Universitets- og høgskolerådet

For mer informasjon, se min CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner