Bakgrunn og aktiviteter

Geir Egil Dahle Øien er prosjektleder for NTNUs sentrale utviklingsprosjekt "Fremtidens teknologistudier" fra 1. august 2019 til 31.juli 2021.

Øien ble professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (nå Institutt for elektroniske systemer) i mai 2001. Han tilhører faggruppen for signalbehandling. Han var instituttleder ved Institutt for teleteknikk 2002-2004, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) fra 1. august 2009 til 31. desember 2016, og dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) 1. januar 2017 - 31. juli 2019.

Bakgrunn

Geir Egil Dahle Øien (født 1965) er sivilingeniør fra Institutt for teleteknikk ved NTH (1989) og har en doktorgrad fra samme institutt (1993).

Han har ca. 150 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanseproceedings med referee. Han har vært veileder for over 20 ph.d.-kandidater, har vært prosjektleder for og deltatt i flere større  forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EU, og vært opponent ved en rekke nasjonale og internasjonale disputaser.

Forskningsområder

  • Informasjonsteori
  • Kommunikasjonsteori
  • Trådløs kommunikasjon
  • Signalbehandling

Profesjonelle medlemskap

Komiteer, utvalg og råd (i utvalg)

  • Leder, porteføljestyret for Muliggjørende teknologier, Norges Forskningsråd 2019 - 2023
  • Medlem, Scientific Council, EURECOM
  • Medlem, div. sakkyndigkomiteer hos NOKUT, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Universitetskanslerämbetet
  • Leder, Nasjonalt fakultetsmøte for realfag 2015 - 2017
  • Medlem, Board of Directors, CESAER 2014 - 2016
  • Tidligere medlem i Det nasjonale publiseringsutvalget, UHR - Universitets- og høgskolerådet

For mer informasjon, se CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner