Studiemiljø

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiemiljø

Student i Trondheim

Bilde med Elgeseter bro foran Studentersamfundet og hovedbygningen ved NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Som masterstudent i Trondheim vil du være i nært samspill med ansatte og forskere, og bli en del av et fremragende internasjonalt og multikulturelt forskningsmiljø.

Studieprogrammet har 110 studieplasser i Trondheim.

Finn en studentaktivitet →

Linjeforeningen

Omega arbeider for at du som student skal få et bredt tilbud ved siden av studiet. fadderordning. Linjeforeningen er en sosial møteplass, arrangerer faglige arrangementer, bedriftspresentasjoner og organiserer sin egen fadderordning. 

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.


Elsys-dagen

Tre studenter står på kne bak en kunstig Curling-bane laget av kryssfiner. Bilde.
Elsys-prosjekt på oppdrag av Norsk Curlingforbund. –Foto: Geir Mogen

I første semester har du emnet Elektronisk systemdesign grunnkurs en hel dag i uken, ofte omtalt som Elsys-dagen. Her blir store deler av tiden brukt til prosjekt- og gruppearbeid.

Fire lærere underviser parallelt, og du vil få muligheten til å omgås lærerne på en litt annerledes måte enn gjennom vanlige forelesninger.

På Elsys-dagen formidles kunnskap gjennom andre kanaler enn tradisjonelle forelesninger. Lærere og studenter er sammen og bruker kunnskapen til aktiv problemløsning. Du vil også få møte «dagens gjest». Dette vil være en person fra næringslivet, eller med en bakgrunn som kan gi et litt annerledes perspektiv på faget enn det de faste lærerne har.


Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim