Hva kan jeg bli?

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør innen Elektronisk systemdesign og innovasjon har du et solid og bredt kompetansegrunnlag for å jobbe i både små og store teknologibedrifter. Du vil være svært attraktiv for arbeidsgivere og får muligheten til å velge jobber innenfor en rekke bransjer.

Du kan jobbe med:

 • Romfartsteknologi
 • Velferdsteknologi
 • Entreprenørskap
 • Miljøakustikk
 • Musikkteknologi
 • Internet of things
 • Nanoteknologi
 • Kunstig intelligens og big data
 • Automatisering
 • Kommunikasjonsteknologi

Du kan bli:

 • konsulent
 • utvikler
 • forsker
 • gründer
 • bedriftsleder
   

Hvor jobber en Elsys'er?


Interessert i å starte ditt eget firma?

Velger du å studere Elektronisk systemdesign og innovasjon vil du bli en del av et miljø med rik erfaring fra gründervirksomhet og entreprenørskap. Vi har bidratt stort til etablering og utvikling av høyteknologibedriftene Nordic Semiconductor ASA, Microchip (ATMEL Norway), Q-Free ASA, ARM Norge (Falanx), Optoplan, 3D Radar, Epson (New Index), Fast Search and Transfer, Honeywell Safety Products (Nacre) og DeAmp.

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
 

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen IT:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon     

Jobbintervjuer - heading H2

Glimt fra arbeidslivet

Ressurspublisering

Får forståelse for det usynlige

Navn: Kristoffer Kjærnes
Studieprogram: Elektronisk systemdesign og innovasjon, med hovedprofil innen «nanoelektronikk og fotonikk». Tar doktorgrad ved Institutt for elektroniske systemer.
Uteksaminert fra NTNU (årstall): 2016
Arbeidssted/-giver: NTNU Institutt for elektroniske systemer
Tittel: Doktorgradsstudent/ph.d.-kandidat

Jeg jobber med material- og nanoteknologi rettet mot bruk i fremtidig elektronikk.

Det er fantastisk å få muligheten til å studere hva som faktisk skjer rundt oss med alle elektronene som svirrer rundt i kretsene våre, enten det er i telefonen vi har i lomma eller i pc-en på pulten foran oss.

Utvikler biosensorer parallelt med studier

Navn: Johannes H.Gjeraker
Studieprogram: Elektronisk systemdesign og innovasjon, 3.år
Arbeidssted/-giver: Moon Labs (nå Distruptive Technologies)

Jeg er så langt kommet meg til det tredje året i masterprogrammet ELSYS og har planer om å videre spesialisere meg i profilen signalbehandling og kommunikasjon. Samtidig jobber jeg i Moon Labs med å utvikle en liten biosensor og den helhetlige plattformen rundt.

Flott at det jeg har lært henger sammen på en logisk måte!

Navn: Marta Havåg Ranestad
Studieprogram: Elektronisk systemdesign og innovasjon
Uteksaminert fra NTNU: Mai 2017
Arbeidssted/-giver: Bane NOR, et statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge. 

Jeg er i en trainee-stilling innen prosjekteringsledelse på signalavdelingen. Jeg begynte i august 2017 og skal være i denne stillingen i nesten to år. Når trainee-perioden er over kommer jeg nok til å forbi i samme avdeling og sannsynligvis jobbe videre med prosjektene jeg er tilknyttet nå for tiden. Litt av poenget når man er trainee, er å være med på prosjekter i forskjellige planfaser for å se hvordan de ulike prosjektene fungerer. Så får vi se etter hvert hvor jeg passer best inn og kan prestere best mulig.

En Elsys-student er ikke en Elsys-student!

Navn: Herman Dieset
Studieprogram: Elektronisk systemdesign og innovasjon (Elsys), femårig master
Uteksaminert fra NTNU (årstall): 2020
Arbeidssted/-giver: Nordic Semiconductor
Tittel: Forsknings- og utviklingsingeniør

– Noe av det som er fint med dette studieprogrammet, er at hver og en kan velge mellom så mange forskjellige fagkombinasjoner, sier Herman Dieset, nå forsknings- og utviklingsingeniør hos Nordic Semiconductor.