Hva kan jeg bli?

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Elektroniske systemdesignere jobber med å utvikle og implementere elektroniske systemer og komponenter som brukes i en rekke ulike applikasjoner og bransjer. Siden de fleste moderne innovasjoner i dag er fulle av elektroniske systemer er studiet fremtidsrettet, kreativt og innovativt. 

Utdanningen gir deg muligheter til å jobbe med alt fra utvikling av en bærekraftig energiomstilling, fornybar energi, medisinsk utstyr, velferdsteknologi, nanoteknologi, romteknologi, kunstig intelligens, maskinlæring, trådløs kommunikasjon og mye mer. Du kan også skape IoT-løsninger for velferdsteknologi, som er en viktig del av fremtidens omsorg for eldre og syke mennesker.

Du kan jobbe med avanserte koblinger mellom elektronikk og nerver slik at døve kan "høre" og blinde kan "se", trådløst kroppsbårent medisinsk sensornettverk for pasientovervåking, interaktivt 3D TV med kinokvalitet, maskiner som du kan snakke til og som automatisk oversetter til et annet språk, biler som automatisk kjører deg trygt dit du ønsker eller IoT (Internet of Things).

Elektronisk systemdesign legger grunnlaget for utviklingen av bærekraftige energiomstilling og teknologiløsninger på tvers av ulike bransjer og sektorer. Elektronikk spiller en viktig rolle i utviklingen av fornybare energikilder som solenergi, vindkraft og hydroenergi. Du kan jobbe med utviklingen av IoT-baserte systemer for strømsparing i smarthus, overvåking av vannkvalitet og reduksjon av store avfallsmengder og resirkulering. 

Tidligere studenter har bidratt til gründervirksomhet og entreprenørskap. Ferdigutdannede har bidratt til etablering og utvikling av høyteknologibedriftene Nordic Semiconductor ASA, Microchip (ATMEL Norway), Q-Free ASA, ARM Norge (Falanx), Optoplan, 3D Radar, Epson (New Index), Fast Search and Transfer, Honeywell Safety Products (Nacre) og DeAmp.

Som sivilingeniør får du et solid og bredt kompetansegrunnlag for å jobbe i både små og store teknologibedrifter. 

Du kan jobbe med:

 • romfartsteknologi
 • velferdsteknologi
 • entreprenørskap
 • miljøakustikk
 • internet of things (IoT)
 • nanoteknologi
 • kunstig intelligens og big data
 • automatisering
 • kommunikasjonsteknologi

Du kan bli:

 • konsulent
 • utvikler
 • forsker
 • gründer
 • bedriftsleder

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
 

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen IT:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon     

Jobbintervjuer - heading H2

Glimt fra arbeidslivet