Studiets oppbygning

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Første til tredje studieår

Elektronisk systemdesign handler om å sette teoretisk kompetanse ut i praksis. Dette læres best gjennom samarbeid og praktisk arbeid. Derfor får du allerede i første semester møte en bedrift eller organisasjon som har et konkret problem som skal løses i løpet av de første to årene. Samtidig lærer du viktig teori som gir et godt grunnlag for problemløsning og videre læring.

Hvert semester de to første årene har du et "Elektronisk systemdesign"-emne. Disse går under betegnelsen "ingeniørstigen".

Tredje året fortsetter den teoretiske fordypningen med vekt på emner som bølgeforplantning, nanoelektronikk, signalbehandling, sensorteknologi og mikrochipdesign.
 

Fjerde og femte studieår - hovedprofil

Fjerde studieår begynner spesialiseringen, der du skal velge mellom seks hovedprofiler. Valg av hovedprofil gir deg et sett med emner du kan velge fra slik at du får spesialkompetanse innen fagfelt det er behov for i industrien.

I femte årskurs utfører du en større prosjektoppgave i høstsemesteret. Hele vårsemesteret jobber du med din avsluttende masteroppgave. Oppgavene er ofte en del av et forskningsprosjekt som foregår på NTNU eller i samarbeid med bedrifter. Du kan gjerne ha en god idé selv.
Oversikt over hovedprofiler. Illustrasjon.

Hovedprofil Beskrivelse
Akustikk for kommunikasjon, miljø og fjernmåling Lyd i luft og vann, vibrasjoner, akustisk måleteknikk og signalbehandling, hørsel og lydoppfatning
Analog kretsdesign og radioteknikk Design og simulering av analoge, blandede og RF-integrerte kretser for ulike anvendelser, med fokus på lav effekt
Design av digitale og innvevde system Spesifiser og design digitale system, ofte med en innvevd prosessor med egenutviklet programvare. Behersk høynivåspråk for konstruksjon og programmering av slike system.
Nanoelektronikk og fotonikk Produksjon av elektroniske komponenter, mikro- og nanosystemer og deres egenskaper. Optiske komponenter som lasere, lysdioder og optiske fibre og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon og medisin
Romsystemer Navigasjon, datakommunikasjon, tidssynkronisering og overvåking av miljø, skipstrafikk, infrastruktur, naturressurser og jorda sin helsetilstand
Signalbehandling og kommunikasjon Digital signalbehandling, kommunikasjons- og informasjonsteori, og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon, multimedieteknologi, sensornett, tingenes internett og medisinsk bildediagnostikk
Første undervisningsdag i semesteret vil være avhengig av hvilke dager emnene du skal følge har undervisning. Se studiekalenderen for informasjon om tidligste undervisningsstart.

 

Oversikt over emner som tilbys av Institutt for elektroniske systemer.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan