Studiets oppbygning

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Sivilingeniørstudiet gjennomføres på 5 år og tilsvarer 360 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim.

Studiet baserer seg på matematikk, statistikk, informasjonsteknologi, innføring i analog og digital elektronikk, og elektronisk systemdesign og analyse. Undervisningen kombinerer teori og praktisk opplæring med forelesing, selvstendig arbeid og i grupper med andre studenter.

Generell oppbygning:

1. - 3. studieår

I første høstsemester får du grunnkurs i Elektronisk systemdesign en hel dag ukentlig, ofte omtalt som Elsys-dagen. Her blir store deler av tiden brukt til prosjekt- og gruppearbeid.

Hvert semester de to første årene har du et “Elektronisk systemdesign”-fag (emne). Disse går under betegnelsen “ingeniørstigen”.

Tredje året fortsetter den teoretiske fordypningen der du velger blant tema som bølgeforplantning, nanoelektronikk, signalbehandling, sensorteknologi og mikrochipdesign.

4. og 5. studieår

I fjerde studieår begynner du spesialiseringen din i en av seks hovedprofiler. Valg av hovedprofil gir deg et sett med fag du kan velge fra, slik at du kan oppnå spesialkompetanse innen fagfelt som er etterspurt i industrien.

I løpet av høstsemesteret i femte året utfører du en større prosjektoppgave. Hele vårsemesteret jobber du med din avsluttende masteroppgave. Oppgavene er ofte en del av et forskningsprosjekt som foregår på NTNU eller i samarbeid med bedrifter. Du kan gjerne ha en god idé selv.
Oversikt over hovedprofiler. Illustrasjon.

Hovedprofil Beskrivelse
Akustikk for kommunikasjon, miljø og fjernmåling Lyd i luft og vann, vibrasjoner, akustisk måleteknikk og signalbehandling, hørsel og lydoppfatning
Analog kretsdesign og radioteknikk Design og simulering av analoge, blandede og RF-integrerte kretser for ulike anvendelser, med fokus på lav effekt
Design av digitale og innvevde system Spesifiser og design digitale system, ofte med en innvevd prosessor med egenutviklet programvare. Behersk høynivåspråk for konstruksjon og programmering av slike system.
Nanoelektronikk og fotonikk Produksjon av elektroniske komponenter, mikro- og nanosystemer og deres egenskaper. Optiske komponenter som lasere, lysdioder og optiske fibre og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon og medisin
Romsystemer Navigasjon, datakommunikasjon, tidssynkronisering og overvåking av miljø, skipstrafikk, infrastruktur, naturressurser og jorda sin helsetilstand
Signalbehandling og kommunikasjon Digital signalbehandling, kommunikasjons- og informasjonsteori, og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon, multimedieteknologi, sensornett, tingenes internett og medisinsk bildediagnostikk

Første undervisningsdag i semesteret vil være avhengig av hvilke dager emnene du skal følge har undervisning. Se studiekalenderen for informasjon om tidligste undervisningsstart.

Oversikt over emner som tilbys av Institutt for elektroniske systemer.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan