Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Foto: Geir Mogen/NTNU
 

Om Elektronisk systemdesign og innovasjon

Er du interessert i hvordan teknologien utvikler seg og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet? Er du i tillegg glad i realfag og nysgjerrig på framtidas teknologi - autonome biler, helseteknologi, kunstig intelligens - og mye mer? Da er dette studiet for deg.

Studiet Elektronisk systemdesign og innovasjon gir deg muligheter til å jobbe med alt fra utviklingen av medisinsk utstyr og romteknologi, til nye materialer og tingenes internett. Siden de fleste moderne innovasjoner i dag er fulle av elektroniske systemer er studiet fremtidsrettet og innovativt. Du lærer å se muligheter som kommer samfunnet til gode.

Studiet passer for deg som er interessert i matematikk og fysikk, og som i tillegg vil kombinere realfag med digital teknologi. Fra første dag vil du jobbe med prosjektarbeid som kombinerer grunnleggende teoretisk kunnskap med praktisk arbeid. Elektronisk systemdesign og innovasjon er av studentene kåret til beste masterprogram for elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 2018. 

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Antall studieplasser 2019/2020: ca. 90

Poenggrenser 2019/2020:
• Førstegangsvitnemål: 56,6 poeng
• Ordinær kvote: 57,6 poeng


Jobbmuligheter

Ferdigutdannede studenter fra Elektronisk systemdesign og innovasjon har muligheten til å jobbe med romteknologi, undervannsteknologi, medisin, autonome kjøretøy, akustikk, tingenes internett (IoT), nanoteknologi og mikrochiputvikling. Studiet er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 


Studiets oppbygging

Allerede i første semester får du erfaring med å designe egne elektroniske system. Videre fordypning i avansert metoder følger, og i vårsemesteret i det andre studieåret vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du i løpet av de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. Fra fjerde klasse fordyper du deg innen en av seks hovedprofiler.


Innovasjonsprosjektet

Som del av innovasjonsprosjektet ved elsys får hvert kull tildelt en samarbeidspartner utenfor NTNU. Gjennom prosjektet skal studentene designe og realisere et system for å løse en reell problemstilling for partneren. Hensikten bak dette er å gi studentene muligheten til å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske utfordringer, i tillegg til å gi tidlig erfaring med prosjektarbeid. I løpet av første semester skal en prototype utvikles, mens det ferdige produktet skal lages i fjerde semester.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ies.ntnu.no


Studiemiljø

Hvordan er det å studere elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU?


Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Dette anbefaler vi gjerne fordi faglig utvikling og internasjonal erfaring vil være svært nyttig for deg som student.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse


Studentintervju

Intervju med noen av våre nåværende og tidligere studenter.Fri, 13 Sep 2019 12:51:14 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTELSYS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 761

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for Elektroniske systemer
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Poenggrenser 2019:
Ordinær kvote: 57,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 56,8
Antall studieplasser: ca. 90

Allerede student?

Informasjon for eksisterende studenter finner du på Innsida.

Strålende fornøyde studenter

Studiebarometeret 2018 er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.

Elsys på nett

elsys.blog - studentenes blog

Elsys på Facebook

Elsys på Instagram