Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Foto: Geir Mogen/NTNU
 

Om Elektronisk systemdesign og innovasjon

Innovasjon er å lage noe som er nytt og nyttig. Mobiltelefon, satellitter, medisinsk elektronikk og datasystem er eksempler på elektroniske system. De fleste moderne oppfinnelser inneholder ett eller flere elektroniske system.

Elektronisk systemdesign og innovasjon preges av nyskapning og prosjektarbeid gjennom hele studiet. Å designe et elektronisk system er en kreativ oppgave. Det er spennende og krever fantasi, nysgjerrighet, samarbeidsevne og fagkunnskap.


Elektronisk systemdesign og innovasjon er av studentene kåret til beste masterprogram for elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 2018. 

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 54,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,1 poeng i ordinær kvote. Vi tar årlig opp ca 85 studenter.


Jobbmuligheter

Elektroniske systemdesignere er etterspurt i arbeidslivet. Elektroniske systemdesignere kan arbeide i bransjer som for eksempel medisin, romteknologi, oljeleting, undervannsteknologi, akustikk og mikrochiputvikling. En rekke internasjonale bedrifter har valgt å ha forsknings- og utviklingsavdelinger i Norge nettopp fordi denne utdanningen gir meget kompetente sivilingeniører innen dette fagfeltet.


Studiets oppbygging

Allerede i første semester får du erfaring med å designe egne elektroniske system. Videre fordypning i avansert metoder følger, og i vårsemesteret i det andre studieåret vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du i løpet av de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. Fra fjerde klasse fordyper du deg innen en av følgende seks hovedprofiler.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ies.ntnu.no


Studieguide - Elektronisk systemdesign og innovasjon med Torstein widescreen (Via Tekna)


Elsys ved NTNU: Teori og praksis fra første dagMon, 20 Mar 2017 11:25:27 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTELSYS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 761

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for Elektroniske systemer

Poenggrenser 2018:
Ordinær kvote: 56,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 55,7
Antall studieplasser: ca. 90

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, fysikk 1, 4 eller bedre i R2

Strålende fornøyde studenter

Studiebarometeret 2017 er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,7 poeng på generell tilfredshet.