Elektronisk systemdesign og innovasjon

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 110
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MTELSYS, Mon Jul 22 03:29:32 MEST 2024 | M5

Verden trenger avansert matematikk, krevende fysikk – og ditt kreative hode

Dette er studiet for deg som er interessert i teknologi og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet. Studiet gir deg etterspurt kompetanse der du lærer å skape løsninger for bærekraftig samfunnsutvikling. Energieffektivisering og grønn omstilling er umulig uten elektroniske systemdesignere!

Elektronisk systemdesign som Internett og mobiltelefoner har allerede endret hverdagen vår dramatisk. I fremtiden forventer vi innovasjoner som kan være avanserte koblinger mellom elektronikk og de fleste områder av samfunnet – i kroppen, under vann, i byer, og i verdensrommet.

Du kan jobbe med kunst og teknologi, akustikk, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens, nanoteknologi, Tingenes Internett (Internet of Things), helseteknologi eller kanskje forske på havet? Mulighetene er uendelige!
 

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart
 

Du arbeider med praktiske prosjekter i team fra første semester.

Du vil lære om teknologi som kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Du lærer om hvordan elektroniske systemer kan designes og tilpasses elektronisk utstyr for brukerens behov. Fra første dag får du en koffert med elektroniske komponenter som du bruker i løpet av studiet ditt.

Det er mye matematikk, fysikk og programmering, kombinert med digital teknologi. Du vil lære å se muligheter som kommer samfunnet til gode.

Les mer om hva du lærer

Du får et solid og bredt kompetansegrunnlag for å bli en kreativ sivilingeniør. Gjennom å praktisere innovasjon, samarbeid, kritisk tenkning og et tankesett om bærekraftige løsninger, vil du bli ingeniøren som lærer å navigere i en verden i rask endring.

Studiet er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. Du kan jobbe med romteknologi, undervannsteknologi, medisin, autonome kjøretøy, akustikk, tingenes internett (IoT), nanoteknologi og mikrochiputvikling. Mulighetene er uendelige!

Typiske jobber du får innenfor disse bransjene kan være konsulent, utvikler, forsker, gründer, bedriftsleder, formidler eller lærer.

Med denne utdanningen kan du gå ut til en jobb med mening!

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Omega, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for sivilingeniører. Her blir du fort kjent med dine medstudenter og får en forsmak på studiet ditt.

Les mer om studiemiljøet

I løpet av de to første årene får du et solid grunnlag i matematikk, fysikk, programmering og kretsteknikk. I første semester jobber du praktisk i team med å designe elektroniske system.

Tredje året fortsetter den teoretiske fordypningen med vekt på emner som bølgeforplantning, nanoelektronikk, signalbehandling, sensorteknologi og mikrochipdesign.

I fjerde og femte studieår spesialiserer du deg innen en av de seks hovedprofilene: Design av digitale og innvevde system, Analog kretsdesign og radioteknikk, Signalbehandling og kommunikasjon, Akustikk for kommunikasjon, miljø og fjernmåling, Nanoelektronikk og fotonikk eller Romsystemer.

Det er mulig å ta et utenlandsopphold i løpet av studiet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha minst bestått Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1. I Matematikk R2 må du ha karakter "4" eller bedre.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning