Opptak

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre i R2

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.

Mangler du faglige bakgrunnskrav?

Hvis du ikke tilfredsstiller de opptakskravene kan du ta forkurs i ingeniørfag. Her får du dekket pensumet til R1, R2 og Fysikk 1. Du trenger karakteren C eller bedre i faget som dekker R2 for å søke videre opptak

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2022 58,5 57,7
2021 58,5 57,7
2020 59,1 57,8

 

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.