Studiets oppbygning

Pedagogikk - masterstudium

Studiets oppbygning

Programmet består av

  • 60 studiepoeng studieretningsemner i spesialpedagogikk
  • 30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger
(inkludert 2 uker praksis)
30
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3045

Sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemet

(inkludert 3 uker praksis)

30

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3001 Statistikk 7,5
PED3009 Prosjektutvikling 7,5
PED3010 Pedagogiske forskningsmetoder 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3903 Masteroppgave i spesialpedagogikk 30

NB! Dette studiet er ikke tilrettelagt for deltidsstudier. Kontakt Institutt for pedagogikk og livslang læring dersom du har behov for tilrettelegging av studiet. Har du 60 studiepoeng i spesialpedagogikk fra tidligere og ønsker å studere på deltid ved siden av jobb, sjekk ut vår erfaringsbaserte masterprogram i spesialpedagogikk.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan