PED3001 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Innføring i univariat og bivariat deskriptiv statistikk, slutningsstatistikk og bruk av programpakken SPSS.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har
-kunnskap om bruk av statistiske analyser i kvantitative studier
-kunnskap om logikken bak signifikanstesting
-kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til slutninger basert på statistiske analyser

Ferdigheter
Studentene kan
-velge og anvende relevante analysemetoder på egne data
-gjennomføre enkle deskriptive og induktive statistiske analyser for hånd
-gjennomføre utvalgte analyser på SPSS
-tolke resultatet av statistiske analyser
-lese og forstå kvantitativ forskningslitteratur

Generell kompetanse
Studentene kan
-planlegge bruk av statistiske analyser i forskningsprosjekt
-vurdere kritisk slutninger basert på statistiske analyser i forskningslitteraturen
-tilegne seg forståelse av mer avanserte statistiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og øvelser, herunder øvelser i bruk av SPSS. Forelesning 2 timer pr. uke og seminar 1 time pr. uke. Det arrangeres et obligatorisk innføringskurs i starten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:
-deltakelse på innføringskurs i statistikk
-SPSS kurs
-innlevering

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på innføringskurs
  • Deltakelse på SPSS-kurs
  • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen: 4 timer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk.

Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3008 15.0 01.09.2012
SVPED364 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 Storhall del 1 , DI172 , DI42 , Datasal 10349, bygg 10
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.05.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.