Studiemiljø

Pedagogikk - masterstudium

Studiemiljø

Undervisning

Du skal følge fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

 

Linjeforeningen Paideia

Paideia er linjeforeningen for alle studentene ved instituttet. Paideia er en frivillig organisasjon drevet av studenter ved NTNU.

Paideia jobber med det sosiale miljøet bestående av studenter som har tilhørighet til instituttet, og mener at det er stor sammenheng mellom gode resultater og trivsel. Hovedoppgaven til Paideia er å sørge for at du trives best mulig. Paideia arrangerer forskjellige aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter. Vi ønsker å inkludere alle studenter uavhengig av alder og interesser, og har derfor varierte aktiviteter i fadderuken og ellers i løpet av studieåret.

Linjeforeningen har som visjon å tette gapet mellom teori og praksis, mellom studie, student og ansatt gjennom sosiale aktiviteter.

Følg studentene våre på Tiktok og Instagram

Følg studentene våre på TikTok og Instagram

Instagram

TikTok


Master i pedagogikk studenten forteller


Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Trives veldig godt som NTNU-student

Navn: Malin Solberg

Studieretning: Master i spesialpedagogikk

Les regelmessig gjennom hele studiet, ikke utsett oppgaver og lesing til siste liten.

Spesialpedagogikk er noe jeg ble interessert i mens jeg studerte til bachelor

Navn: Signe Tronstad

Studieretning: Master i spesialpedagogikk

 Det er et felt som er bredt, men det er veldig viktig at du har fagfolk som kan faget sitt, slik at de barna som trenger litt ekstra hjelp får det fra noen som kan feltet sitt.

Trives veldig godt, det er sosialt og du blir inkludert

Navn: Katrine Witting Nordli

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Det er også lurt å jobbe jevnt med pensum, slik at du ikke må ta igjen alt til eksamen.

Studietida er kva du gjer den til

Namn: Aleksander Rønningen

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Det eg liker godt med studiet er at det blir lagt opp til mykje dialog mellom førelesarar og studentar. 

Ha en innstilling om at du aldri er ferdig utlært

Navn: Miriam Haugum Grannes

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Studiet inspirerer og bidrar til at man som student utvikler seg kontinuerlig, ikke bare kunnskapsmessig, men også som person.

Skolen har gode lærere med gode formidlingsevner

Navn: Ellinor Frøystad

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Med en spesialpedagogisk bakgrunn ønsker jeg å gjøre en forskjell ved å hjelpe de barna som har behov for ekstra assistanse.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)