Studiets oppbygning

Regnskap og revisjon - masterstudium

Studiets oppbygning

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. Læringsaktiviteter foregår fysisk på campus, hvor det i flere emner er obligatoriske aktiviteter og studentpresentasjoner, både på norsk og engelsk. 

Semester 1(høst)  Semester 2 (vår) Semester 3 (høst) Semester 4 (vår)
BOKO4030
Verdsettelse og lønnsomhetsmåling
BMRR4050
Revisjon I
BMRR4055
Revisjon II
Masteroppgave
BMRR4020 
Skatte- og avgiftsrett
MET4020 Kvantitativ metode og økonometri BMRR4035
Finansregnskap og rapportering II
Masteroppgave
BMRR4030
Finansregnskap og rapportering I
ØS440 Regnskap i teori og praksis BMRR4040 Bærekraftsrapportering Masteroppgave
BMRR4025
Foretaksrett
Eksperter i Team Valgemne Masteroppgave

 

Anbefalte valgemner

 

Emnekode Navn SP Semester
BBAN4001 Data Science 7,5 HØST
ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 HØST
BFIN4015 Sustainable Finance 7,5 HØST
MET410 Kvalitative forskningsmetoder 7,5 HØST

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan