Studiemiljø

Regnskap og revisjon - masterstudium

Studiemiljø


Aktiv studentforening

Studentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen, STØH, er en av byen mest aktive studentforeninger. Gjennom fadderordningen møter STØH de nye studentene første studiedag og kan gjennom sine tretten underutvalg tilby noe for alle. Som student ved NTNU Handelshøyskolen er du automatisk medlem av studentforeningen, men du velger selv hvor mye eller hvor lite du ønsker å engasjere deg.


Mange arrangementer 

Året gjennom arrangerer STØH en rekke ulike arrangement som Karrieredag, Vinterkonferanse, Åre-tur, Finansdag, Alumnitreff, revy, idrettsdag og moteshow for å nevne noen. Skolens egen bodega blir brukt til quizer, temafester og andre sosiale sammenkomster.


Engasjer deg

I oktober hvert år velges nytt styre, det er rift om plassene og nye ledere velges i en demokratisk prosess. Med tre av vervene følges også en plass i fakultetsstyret, hvor studentene utgjør en viktig stemme og er med på å påvirke sin egen studiehverdag.

Å engasjere seg i studentforeningens arbeid er en unik sjanse for handelshøyskolestudentene å skaffe seg relevant arbeidserfaring, alle arrangement planlegges og gjennomføres i sin helhet av studentene selv. De får brukt det de lærer i praksis og får en fin attest til å ta med seg videre i jobbsøkersammenheng.