Poenggrenser

Poenggrenser

2023 høst 3,3 poeng
2022 høst 3,1 poeng
2021 høst 3,3 poeng
2020 høst 3,2 poeng
2019 høst 3,3 poeng

Opptak

Regnskap og revisjon - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon (BØA), regnskap og revisjon (BRR) eller tilsvarende. 

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak minimum må inneholde 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav 102,5 studiepoeng må dekke følgende faggrupper:
 
Metodefag: 20 studiepoeng

 • Matematikk for økonomer
 • Statistikk for økonomer
 • Kvantitative og kvalitative metoder

 
Samfunnsøkonomiske fag: 15 studiepoeng

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

 
Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng

 • Finansregnskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

 
Administrasjonsfag: 30 studiepoeng

 • Markedsføring
 • Organisasjon og ledelse
 • Foretaksstrategi

 
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: 7,5 studiepoeng

 • Etikk

 
Søkere rangeres etter karakterer. Søkere til mastergrad i regnskap og revisjon må i gjennomsnitt ha karakteren C eller bedre, for å kvalifisere til opptak. Søkere med ikke-nordisk bachelorutdanning må i tillegg til bevis på relevant utdanning, dokumentere tilfredsstillende kunnskaper i norsk og engelsk.


Dersom du har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested, vil du trolig fylle alle fagkrav, uavhengig av hvilket tidspunkt du fullførte/fullfører graden på. Hvis du derimot har en annen bachelorgrad, må du selv foreta en vurdering på hvilke emner du eventuelt mangler for å oppfylle opptakskravene. Da vil NTNUs studieplan og emnebeskrivelser være nyttige å bruke. 

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gjøre forhåndsvurderinger av fagkrav før du søker. En slik vurdering utføres i behandlingen av søknaden din. 

Innpass av tidligere utdanning

Søkere som fra før av har mastergrad eller har gjennomført emner på masternivå, kan etter opptak søke om godkjenning og innpasning av sin tidligere utdanning. Det kan maksimalt innpasses 60 studiepoeng fra tidligere utdanning. Etter endring av NTNUs studieforskrift § 2-9  i 2023 krever NTNU for studenter tatt opp høsten 2023 eller senere, at det må skrives ny masteroppgave for å oppnå ny mastergrad fra NTNU. Innpasning av emner tillates bare dersom det tidligere er oppnådd karakteren C eller bedre. For emner som er obligatoriske i MRR-programmet, må det være høy grad av samsvar mellom læringsmålene i emnene. I tillegg må tidligere utdanning ikke være eldre enn at studenten anses for å være ajour med utviklingen innen faget. Det gis derfor ikke innpasning av emner hvor det er mer enn fem år siden eksamen ble avlagt. Det gis kun innpasning av tidligere emner på masternivå.

Statsautorisert revisor

Dersom du har en annen høyere utdanningsgrad fra før og har avlagt nødvendige tilleggseksamener for å oppfylle norsk mastergrad i regnskap og revisjon, kan en uttalelse fra studiestedet erstatte vitnemål for ny mastergrad. Studieinstitusjonen må bekrefte at din utdanning i innhold og omfang tilsvarer studiestedets mastergrad i regnskap og revisjon