MET410 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

1. Det teoretiske grunnlaget for kvalitativ forskning
2. Forskningsdesign, avgrensning og casestudier
3. Datagenerering: observasjonsstudier, dybdeintervjuer, dokumenter, etc
4. Dataanalyse og bruk av software for kvalitativ analyse
5. Tolkning, kvalitetsvurdering og etikk i kvalitativ forskning

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Kurset skal gi studentene en videreført innsikt i prinsipper for kvalitative forskningsmetoder og utfordringer med disse. Kurset legger vekt på en refleksjon over hvordan ulike metoder kan produsere ulike typer kvalitative data.

Ferdigheter
- Studentene vil gjennom øvinger få praktisk erfaring med relevante datagenererings- og analysemetoder.

Generell kompetanse
- Studentene skal utvikle et godt faglig grunnlag for å bruke kvalitative metoder i sin masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeøvinger, artikkelpresentasjoner og gruppeoppgave. I forelesninger presenteres og diskuteres ulike kvalitative design. I gruppeøvinger får studentene praktisk trening i ulike metoder for kvalitativ datagenerering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige øvelser

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Studieprogram for Master i finansiell økonomi ved ISØ (ØANTNUM)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, Master i finansiell økonomi, og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap, og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse, og Master in International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).

Kursmateriell

Pensum oppgis senest ved semesterstart.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 18.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , KJL22 , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.