course-details-portlet

MET410 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Faget fokuserer på følgende tema:
- Hvordan kan vi forstå kvalitativ forskning
- Forskningsspørsmål, design og avgrensning
- Teori i kvalitativ forskning
- Datainnsamling: observasjonsstudier, dybdeintervjuer, dokumenter, etc
- Dataanalyse og bruk av software for kvalitativ analyse
- Tolkning, kvalitetsvurdering og etikk i kvalitativ forskning

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene skal ha utdypende kunnskap i prinsipper for kvalitativ forskning og utfordringer med disse.
Studentene skal kunne reflektere over hvordan ulike metoder for datainnsamling og analyse vil påvirke forskningsprosessen og resultatene.

Ferdigheter:
Studentene skal ha oversikt over de ulike elementene som kan inngå i et kvalitativt forskningsprosjekt.
Studentene skal forstå prinsipper for og faktisk kunne utføre relevante datagenererings- og analysemetoder innenfor kvalitativ forskning. De skal ha forståelse for ulike muligheter og begrensninger som ligger i den praktiske gjennomføringen av kvalitative forskningsprosjekter.

Generell kompetanse:
Studentene skal utvikle et godt faglig grunnlag for å bruke kvalitative metoder i forsknings- og utredningsarbeider og masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, klasseromsøvelser,gruppeøvinger, individuelle oppgaver og gruppeoppgave.

I forelesninger presenteres og diskuteres ulike kvalitative design. Studentdeltakelse forventes.
I klasseromsøvelser og gruppeøvinger får studentene praktisk trening i ulike metoder for kvalitativ forskning.

Mer om vurdering

Vurdering vil baseres på en mappe bestående av individuelle oppgaver som følger fagets progresjon samt en semesteroppgave i gruppe som begge teller 50% av karakteren.

Ved ikke bestått vil det være mulig å ta opp den enkelte delvurdering.

Dersom studenter ønsker å forbedre karakteren må alle delvurderinger tas opp igjen.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Internasjonal Business og Markedsføring (861MIBE)
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Regnskap og revisjon (MRR)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum oppgis senest ved semesterstart.

 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100

Utlevering 25.09.2020

Innlevering 01.10.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 12.10.2020

Innlevering 19.10.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 50/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU