Kontakt

Regnskap og revisjon - masterstudium

Kontakt

Søknad og opptak

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

På opptakskontorets sider finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Opptakskontoret:

  opptak@ntnu.no  |    73 59 77 00

 

Studieveiledere 

Våre studieveiledere svarer på dine spørsmål om utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevant og generelle spørsmål om studieprogrammet: 

  kontakt@hhs.ntnu.no  |    73 55 99 50


Ofte stilte spørsmål

 

Kan studiet tas på deltid?

MRR er lagt opp til å være et fulltidsstudium med all undervisning på dagtid. Det er et krevende studium som ikke egner seg til å ta ved siden av full jobb. Det er likevel mulig å ta færre emner per semester, uten spesiell tilrettelegging. Emner som tas, må gjennomføres på samme måte som for fulltidsstudenter. Det løses praktisk ved å sette opp en individuell utdanningsplan med studieveileder.


Er det obligatorisk oppmøte?

Dette defineres av emnebeskrivelsen og fagplan utarbeidet av faglærer som er ansvarlig for emnet, som finnes på våre nettsider. Dette gjelder også for eventuelle innleveringer i emnet.


Kan det innpasses emner og masteroppgaver tatt andre steder?

- Ja det kan godkjennes relevante emner fra andre universitet og høyskoler. NTNUs studieforskrift har krav om at du må skrive ny masteroppgave for å oppnå ny mastergrad. Du søker om godkjenning av tidligere emner etter at du har mottatt tilbud og akseptert studieplassen. Vi behandler ikke søknad om forhåndsgodkjenning av emner.


Vil forelesningene/eksamen foregå på norsk eller engelsk?

- Mye av undervisningen er på norsk, men det er flere aktiviteter som gjennomføres på engelsk. Det brukes både engelsk og norsk litteratur.


Legges det opp til innleveringer/deleksamener underveis eller er det kun avsluttende eksamen i alle emner?

- Dette blir avklart nærmere studiestart


Vil undervisningen streames og legges ut på nett slik at man kan følge de ved senere anledning? 

NTNU Handelshøyskolen praktiserer ikke streaming per dags dato.


Når kommer det mer informasjon om emnene på nettsiden til NTNU?

Nettsiden blir jevnlig oppdatert med ny informasjon. 

person-portlet