Ingvild Håkestad

Førstekonsulent Institutt for lærerutdanning
73591989
Jonsvannsveien 82, PLU *

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er i foreldrepermisjon i 2017.

Arbeidsoppgaver:

  • Studieveiledning: PPU, FPPU og PLUs masterprogram
  • Studentrekruttering: koordinerer rekruttering ved PLU, og sitter i SVTs og NTNUs rekrutteringsforum
  • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid: PLUs webredaksjon
  • Opptaksarbeid PPU og FPPU
  • Saksbehandling - studiesaker
  • Administrativ kontakt for master i lærerprofesjon og yrkesutøvelse og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Utdanningsbakgrunn:

  • Cand.mag. med allmenn litteraturvitenskap, musikk, nordisk språk og litteratur (NTNU)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (NTNU)
  • Fordypningsemner i nordisk litteratur (Århus universitet og NTNU)