Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Administrative oppgaver knyttet til 
master i norskdidaktikk
master i matematikkdidaktikk og
master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon med studieretningene

  • engelsk og fremmedspråk
  • kunstfag
  • naturfag
  • samfunnsfag
  • yrkesfag
  • lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Du kan spørre meg om blant annet studieveiledning, saksbehandling, studieplanarbeid, studiekoordinering og studieprogramråd.

Utdanningsbakgrunn

  • Cand.mag. med allmenn litteraturvitenskap, musikk, nordisk språk og litteratur (NTNU)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (NTNU)
  • Fordypningsemner i nordisk litteratur (Århus universitet og NTNU)