Opptak

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Opptak

Søknadsfrist

Neste ordinære opptak har søknadsfrist i løpet av våren 2025.

Slik søker du opptak

Neste ordinære opptak til masterprogrammet blir for høsten 2025.

Informasjon om gjennomføringen, søknadsfrist og betingelser blir publisert på denne nettsiden innen 1. februar 2025.

I samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre har NTNU fått støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å tilby studieplassene for høsten 2024 direkte til lærere i kommuner som er medlemmer i Oppvekstnettverket Nordmøre. 

I 2024 er det ikke mulig å søke opptak direkte via NTNUs nettsider eller på NTNUs søknadsweb.
Informasjon om hvem som kan søke om studieplass, blir sendt ut til kommunene via Oppvekstnettverk Nordmøre.

Lærere som blir invitert til å søke kan også søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars.

 

Opptakskrav

For opptak til master i pedagogikk for lærere kreves:

  • fullført lærerutdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning
  • minst to års erfaring som lærer i skole, barnehage eller relevant opplæringstilbud for barn og unge med særskilte behov

Attester

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på i det du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste den opp i ettertid. Dokumentasjon må senest lastes opp innen søknadsfristens utløp.

For å fylle opptakskravet må du dokumentere:

  • fullført lærerutdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning
  • minst to års erfaring som lærer i skole, barnehage eller relevant opplæringstilbud for barn og unge med særskilte behov

Rangering av søkere

På ordinære opptak rangeres søkere etter følgende kriterier:

  1. Vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden eller lignende.
  2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

 

Innpassing av tidligere utdanning

Du kan søke om innpassing av maksimum 30 studiepoeng ekstern utdanning på masternivå i dette programmet. For å søke om innpassing, må du laste opp karakterutskrift og studieplan som beskriver emnet du ønsker å innpasse hos oss. Du trenger ikke laste opp karakterutskrifter fra tilbudene som er avlagt ved NTNU. Hvis du søker innpassing av emner, både eksterne og emner fra NTNU, må du legge til en merknad om dette i søknadsskjemaet. 

Les mer om krav til dokumentasjon

Svar på søknaden

For ordinære opptak gjelder dette: Du kan fritt trekke deg fra studiet frem til søknadsfristen. Etter fristen gjelder angrerettloven. Les mer om avmelding og angrerett her.

Forbehold

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsetting av studietilbudet.