Kostnader

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Kostnader

Studieavgift

Det er ingen studieavgift for kullet som starter høsten 2024 fordi gjennomføringen dekkes av tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning.

Studieavgiften for neste ordinære kull vil være klar når vi åpner for søkere ca. 1. februar 2025.