Spesialpedagogikk

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Spesialpedagogikk

Fordypningen i spesialpedagogikk gir deg kompetanse i spesialpedagogisk arbeid i skolen og for elever med særskilte behov.

Slik vil ditt studieløp se ut hvis du velger fordypning i spesialpedagogikk:

1. og 2 studieår består av 2 emner på 15 studiepoeng hver. Siste året er for masteroppgaven som teller 30 studiepoeng.

1. studieår

Læreren som inkluderingsagent i skolen SKOLE6150 (Høst)

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen SKOLE6151 (Vår)

2. studieår

Spesialpedagogikk for inkludering og like muligheter SKOLE6250 (Høst)

Spesialpedagogikk i lærerarbeid SKOLE6251 (Vår)

3. studieår

Masteroppgave SKOLE6950 (Høst/Vår)

 

Progresjonskrav

Oppstart av masteroppgaveemnet forutsetter at 60 studiepoeng i studiet er fullført.