Sosialpedagogikk

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Sosialpedagogikk

Fordypningen i sosialpedagogikk gir deg kompetanse i å skape opplevelser av inkludering og mestring for alle elever, og utvikle demokratiserende læringsprosesser i den ordinære opplæringen.

Slik vil ditt studieløp se ut hvis du velger fordypning i sosialpedagogikk:

1. og 2 studieår består av 2 emner på 15 studiepoeng hver. Siste året er for masteroppgaven som teller 30 studiepoeng.

1. studieår

Læreren som inkluderingsagent SKOLE6510 (Høst)

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen SKOLE6151 (Vår)

2. studieår

Sosialpedagogiske perspektiver på inkludering, fellesskap og forskjellighet SKOLE6252 (Høst)

Sosialpedagogisk lærerarbeid SKOLE6253 (Vår)

3. studieår

Masteroppgave SKOLE6950 (Høst/Vår)

 

Progresjonskrav

Oppstart av masteroppgaveemnet forutsetter at 60 studiepoeng i studiet er fullført.