Kontakt

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Kontakt

Kontaktperson i Oppvekstnettverk Nordmøre:

Astrid Mogstad Høivik
Telefon: 90 07 59 05
E-post: astrid.mogstad.hoivik@surnadal.kommune.no

Hun svarer på spørsmål om hvordan du søker, om tildeling av studieplasser og praktisk gjennomføring av studiet.

Spørsmål om opptakskrav:

E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Telefon: 73 59 77 01

person-portlet

Administrativ kontakt/studieveiler, Institutt for lærerutdanning, NTNU