Hva lærer du?

Pedagogikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Hva lærer du?

Masterprogrammet tar utgangspunkt i din egen erfaring som lærer og setter deg i stand til å forstå, analysere og håndtere komplekse samspillsforhold i skolen. Du vil bedre forstå verdien av elevmangfold og hvordan ulikhet i elevenes bakgrunn, behov og forutsetninger har betydning for deres opplæringssituasjon. Du har en unik rolle i å møte samfunnsutfordringer som mobbing, trakassering, rasisme, sexisme og andre former for ekskludering i skolen. Masterprogrammet gjør deg i stand til å bedre kunne støtte, utfordre og legge til rette for barn og unge i særlig sårbare situasjoner, for å kunne skape gode læringsprosesser.

Spesialpedagogikk og sosialpedagogikk er nært forbundet som pedagogiske tradisjoner. Det er derfor lagt opp til 30 studiepoeng felles faginnhold.

Hvis du ønsker å utvikle din kompetanse i spesialpedagogisk arbeid i skolen oppfordres du til å velge studieretningen for spesialpedagogikk. Du som ønsker å utvikle din kompetanse i å fremme inkludering for alle elever og utvikle demokratiserende læringsprosesser i den ordinære opplæringen oppfordres til å velge retning for sosialpedagogikk.

Studieretningene har 30 studiepoeng fagspesifikt innhold. Begge studieretninger gir innblikk i utdanningsforskning og trening i å initiere kollegiale og institusjonelle prosesser for å styrke skolens evne til å ivareta alle elevers rett til utdanning, samt analysere resultater av egne prosjekter.