Opptak

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13

Opptak

Lektorutdanningen ved NTNU er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående opplæring. Opptakskravet til lektorutdanningen er

  • generell studiekompetanse
  • enten minimum 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i matematikk
  • eller minimum 40 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i matematikk

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har bestått matematikk på høyere nivå.

Det betyr at du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det tilbys ikke forkurs i matematikk.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Attester

På dette studieprogrammet må du legge frem gyldig politiattest ved studiestart.

Du kan søke ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Her finner du informasjon om hvordan du søker om politiattest. 

Politiattesten kan du levere her.

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)