Kontakt

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

 • generelle spørsmål om studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • fremdrift i studiet
 • utfordringer i studiehverdagen
 • tilrettelegging
 • utenlandsopphold
 • permisjon
 • videre studier
 • jobbmuligheter

Den femårige lektorutdanningen i samfunnsfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. Trenger du mer informasjon bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning.

 • For spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
 • For spørsmål mer rettet mot det å bli lærer kan du kontakte studieveileder ved Institutt for lærerutdanning.