Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter i skolen

Med lektorutdanning kan du undervise på ungdomstrinn og i videregående skole. Som kroppsøving- og idrettslærer vil du vekke unge menneskers engasjement og å gi dem et positivt møte med kroppsøvingsfaget.  

Undervisning i skolen  

I grunnskolen kan du med lektorutdanning i kroppsøving og idrett undervise i kroppsøving fra 8.–10. årstrinn.

I videregående skole kan du undervise i fellesfaget kroppsøving. Dette faget undervises i alle utdanningsprogram i videregående skole. Du kan også undervise i programfagene innen utdanningsprogrammet idrettsfag. 

Avhengig av hvilket fag du velger som fag 2, kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre fag i grunnskolen og videregående skole.

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL LEKTOR JOBBMULIGHETER

Didaktisk kompetanse  

Gjennom praksis og emner i pedagogikk får du utviklet din didaktiske kompetanse. Didaktikkens handler om hva vi lærer, hvordan vi kan lære og hvorfor vi skal lære.

Dette betyr at du får innsikt i

  • å analysere forutsetninger og behov for at mennesker skal kunne lære  
  • å kunne legge til rette for at mennesker skal lære å lære  
  • å kunne velge og grunngi læringsinnhold og arbeidsmåter som stimulerer til læring
  • å kunne formidle lærestoff på en motiverende måte  
  • å kunne bruke vurderingsformer som fremmer læring  

Andre muligheter innenfor skole og utdanning  

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.  

Du kan for eksempel jobbe med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.