Hva kan jeg bli?

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13

Hva kan du bli?

Med lektorutdanning kan du undervise på ungdomstrinn og i videregående skole. Som kroppsøving- og idrettslærer vil du vekke unge menneskers engasjement og å gi dem et positivt møte med kroppsøvingsfaget.  

Undervisning i skolen  

I grunnskolen kan du med lektorutdanning i kroppsøving og idrett undervise i kroppsøving fra 8.–10. årstrinn.

I videregående skole kan du undervise i fellesfaget kroppsøving. Dette faget undervises i alle utdanningsprogram i videregående skole. Du kan også undervise i programfagene innen utdanningsprogrammet idrettsfag. 

Avhengig av hvilket fag du velger som fag 2, kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre fag i grunnskolen og videregående skole.

Videre studier

Åpne emner kan tas som et tillegg til din lærerutdanning. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som lektorstudent og fremtidig lærer.

Les mer om åpne emner

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL LEKTOR JOBBMULIGHETER

Didaktisk kompetanse  

Gjennom praksis og emner i pedagogikk får du utviklet din didaktiske kompetanse. Didaktikkens handler om hva vi lærer, hvordan vi kan lære og hvorfor vi skal lære.

Dette betyr at du får innsikt i

  • å analysere forutsetninger og behov for at mennesker skal kunne lære  
  • å kunne legge til rette for at mennesker skal lære å lære  
  • å kunne velge og grunngi læringsinnhold og arbeidsmåter som stimulerer til læring
  • å kunne formidle lærestoff på en motiverende måte  
  • å kunne bruke vurderingsformer som fremmer læring  

Andre muligheter utenfor skole og utdanning  

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.  

Du kan for eksempel jobbe med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)