Hva lærer jeg?

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13

Hva lærer du?

Tre studenter som trener i en gymsal. Foto
NTNU/Elin Iversen

Bedre praksis gjennom teoretisk forståelse og refleksjon

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning med faglig fordypning i kroppsøving og idrett. Programmet gir undervisningskompetanse i kroppsøving, idrettsfag og ett annet undervisningsfag, som man kan velge relativt fritt. Utdanningen fører fram til en mastergrad i kroppsøving og idrettsfag, og lektorkompetanse. Utdanningen gir både faglig fordypning i kroppsøving og idrettsfag og pedagogisk kompetanse. Dette gjør studentene godt forberedt til en spennende og variert arbeidshverdag.