Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Vi anbefaler alle studenter å legge inn et utenlandsopphold i løpet av lektorutdanningen. Du blir kjent med et nytt land og får språkkompetanse. Samtidig viser et utenlandsopphold at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.  

NTNU har samarbeidsavtaler om studentutveksling med en lang rekke universiteter i verden. 

Når passer det å reise? 

Det passer best med et utenlandsopphold i fag 1 i 7. eller 9. semester. Dersom du ønsker et utenlandsopphold som del av ditt fag 2, kan du velge å ta 4. semester i utlandet. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å reise på utveksling i alle fag 2 (for eksempel historie og nordisk).  

Veiledning om utenlandsopphold 

Søknader om delstudier i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet, og du bør ta kontakt med studieveileder i forbindelse med planleggingen.  

Studieveilederne gir deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg. Internasjonal seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, slik som

  • søknadsprosedyrer 
  • frister 
  • stipend 
  • bosted 

Praksisperiode ved utenlandsk skole 

Institutt for lærerutdanning har samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i flere land. Et begrenset antall studenter tilbys mulighet til å gjennomføre en praksisperiode ved en utenlandsk skole.


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling