Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Studiemiljø

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL LEKTOR STUDIEMILJØ DRAGVOLL

Å være lektorstudent er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt.

Læringsmiljøet  

Du får møte medstudentene dine i mange ulike læringsmiljø. Undervisningen på fagstudiene dine er forelesninger i auditorier, mens du i de praktisk-pedagogiske fagene også vil få klassefølelse gjennom å jobbe i mindre grupper og gjennom seminarundervisning.  

Praksis i skolen  

I lektorutdanningen er praksis en sentral del. Du vil gjennom praksisperiodene lærer du å formidle kunnskap til elevene og du får øvd deg på hvordan det er å undervise faget i skolen.  

Det sosiale studiemiljøet  

Som student kan du delta på mange ulike sosiale aktiviteter. Studentene arrangerer jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og mange velger å engasjere seg i studentfrivilligheten.  

Linjeforeningen for lektorutdanningene  

Erudio er linjeforeningen for lektorutdanningene på campus Dragvoll. Erudio samler lektorstudenter på tvers av kull og hovedfag. De arrangerer en rekke sosiale og faglige arrangementer, som månedlige quizer, faglige foredrag, ball og tur til Åre, som du kan være med på.

Erudio sørger også for at du som ny lektorstudent får en sosial og hyggelig start på studiet i fadderuka.  


Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Lektorstudenten forteller


Ressurspublisering

Studieprogrammet passer den aktive livsstilen min godt

Studieprogram: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Navn: Brage Lauten

Drømmejobben er å være kroppsøvingslærer, selvfølgelig. Akkurat hva slags lærer det blir får tiden vise, men en som er med på å øke interessen for og gleden i kroppsøving, for alle.

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Skole og lærer i sosiale medier

Lurer du på hvordan studenthverdagen ser ut for lærerstudentene?

Instagram-logo.Lærerstudentene på Instagram

Du kan spørre studentambassadørene om hvordan det er å være lærerstudent. Studentambassadørene er et bindeledd mellom studentene og studiet, og jobber med å vise fram studietilbudet og studiehverdagen

Er du nysgjerrig på temaet skole og lærer?

 Facebook-logo. NTNU skole og lærer