Studiemiljø

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13

Studiemiljø

Å være lektorstudent er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt.

Læringsmiljøet  

Du får møte medstudentene dine i mange ulike læringsmiljø. Undervisningen på fagstudiene dine er forelesninger i auditorier, mens du i de praktisk-pedagogiske fagene også vil få klassefølelse gjennom å jobbe i mindre grupper og gjennom seminarundervisning.  

Praksis i skolen  

I lektorutdanningen er praksis en sentral del. Du vil gjennom praksisperiodene lærer du å formidle kunnskap til elevene og du får øvd deg på hvordan det er å undervise faget i skolen.  

Det sosiale studiemiljøet

Som student kan du delta på mange ulike sosiale aktiviteter. Studentene arrangerer jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og mange velger å engasjere seg i studentfrivilligheten.  

Linjeforeningen for lektorutdanningene  

Erudio er linjeforeningen for lektorutdanningene på campus Dragvoll. Erudio samler lektorstudenter på tvers av kull og fag. De arrangerer en rekke sosiale og faglige arrangementer, som månedlige quizer, faglige foredrag, ball og tur til Åre, som du kan være med på.

Erudio sørger også for at du som ny lektorstudent får en sosial og hyggelig start på studiet i fadderuka.  

KRYSSPUBLISERT fra ILU: Sammen

Sammen

Vil du gjøre noe for andre, og samtidig deg selv?

SAMMEN er av studenter - for studenter. Vår viktigste oppgave er å skape gode relasjoner og vennskap, og for å få til dette kan det være fint å møtes rundt ulike aktiviteter.

Uansett om du er ny i Trondheim eller kanskje har studert her noen år allerede, så er det normalt å savne noen å dele små og store opplevelser med. En rekke undersøkelser viser at det er mange studenter som lengter etter akkurat det samme - noen å dele studiehverdagen med.

Når vi møtes i SAMMEN bygger vi vennskap med utgangspunkt i aktiviteter. Som medlem hos oss kan du arrangere brettspillkveld, ta med deg en gjeng på escape room, lage kunstskole, strikke, bake, danse, bli med på overnattingstur under åpen himmel og mye, mye mer!


Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Lektorstudenten forteller


Ressurspublisering

Studieprogrammet passer den aktive livsstilen min godt

Studieprogram: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Navn: Brage Lauten

Drømmejobben er å være kroppsøvingslærer, selvfølgelig. Akkurat hva slags lærer det blir får tiden vise, men en som er med på å øke interessen for og gleden i kroppsøving, for alle.

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!