Lærerutdanning

Lærerutdanning

Samfunnet trenger gode lærere

Som lærer kan akkurat du være den som utgjør forskjellen for elevenes selvbilde og tro på framtiden. En dyktig lærer ser eleven og kan skape gode relasjoner. Samtidig er du trygg i faget ditt.

Vi utdanner lærere for alle trinn i skolen, fra første klasse til videregående skole. Du velger utdanningen ut fra hvilken aldersgruppe du vil arbeide med. Du kan velge lærerutdanning enten for trinn 1–7, 5–10 eller 8–13, og du kan velge masterutdanning innenfor alle undervisningsfag i skolen.

Du som har bakgrunn fra yrkesfag og arbeidserfaring i faget ditt, kan ta treårig yrkesfaglærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Hvis du velger en annen universitetsutdanning med fag som er relevant for skolen, kan du senere bli lærer ved å ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Følg lenkene under for å lese mer om de ulike lærerutdanningene.

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerstudent har leksehjelp med barneskoleelev. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer på barne- og mellomtrinnet (1.-7. trinn). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor. 


Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerstudenter sjonglerer med tørkler. Foto.
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer på mellom- og ungdomstrinnet (5-10 trinn). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor.


Yrkesfaglærerutdanning

Læringssituasjon med lærer og elev på verksted, TIP. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Yrkesfaglærerutdanning

er en bachelorutdanning som kvalifiserer deg som yrkesfaglærer på videregående skole.

Yrkesfaglærerutdanningen er samlingsbasert, slik at du kan følge studiet selv om du er bosatt i andre deler av landet.


Lektorutdanning for trinn 8–13

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.

Lektorutdanning for trinn 8–13

er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg som lærer på ungdomstrinnet og i videregående skole (trinn 8–13). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor. 


Praktisk-pedagogisk utdanning

Student snakker med elever i et klasserom. Foto.
Foto: Kim-Marius H. Olsen/NTNU

Praktisk-pedagogisk utdanning

er et påbyggingsstudium (60 studiepoeng) som bygger på en bachelor- eller mastergrad. Utdanningen kvalifiserer deg som lærer på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole (trinn 5-13).


Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Elev og lærer på skolekjøkken. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

er et påbyggingsstudium som bygger på en profesjonsfaglig høgskoleutdanning med påfølgende praksis, eller fag-/svennebrev med påfølgende yrkesteori og yrkespraksis. Utdanningen kvalifiserer deg som yrkesfaglærer i den videregående skolen innen ditt fagområde. Studiet undervises samlingsbasert over to år (60 studiepoeng).