Lærerutdanning ved NTNU

Lærerutdanning ved NTNU


 

Samfunnet trenger gode lærere

Som lærer kan du være den som gjør en forskjell for elevenes selvbilde og tro på framtiden. En dyktig lærer ser eleven, kan skape gode relasjoner, og er samtidig trygg i faget sitt. 


Grunnskolelærerutdanning 

er en femårig masterutdaning som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer i grunnskolen. Du kan velge grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn eller grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn. Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor. 


Lektorutdanning for trinn 8 - 13

er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg som lærer på ungdomstrinnet og i videregående skole (trinn 8–13). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor. 


Lærer i yrkesfag

Du som har bakgrunn fra yrkesfag og arbeidserfaring i faget ditt, kan ta treårig yrkesfaglærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.


Lærerutdanning som påbygning

Hvis du velger en annen universitetsutdanning med fag som er relevant for skolen, kan du senere bli lærer ved å ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning på heltid eller deltid.


Les mer om de ulike lærerutdanningene nedenfor.

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerstudent har leksehjelp med barneskoleelev. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

er en femårig masterutdaning som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer på barne- og mellomtrinnet (1.–7. trinn). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor. 


Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Mannlig lærerstudent med fire gutter i ungdomsskolen. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer på mellom- og ungdomstrinnet (5.–10. trinn). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor.


Yrkesfaglærerutdanning

Læringssituasjon med lærer og elev på verksted, TIP. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Yrkesfaglærerutdanning

er for deg som allerede har et fagbrev og arbeidserfaring fra yrket ditt, og kvalifiserer deg til lærer i videregående skole.

Yrkesfaglærerutdanningen er samlingsbasert, slik at du kan følge studiet selv om du er bosatt i andre deler av landet.


Lektorutdanning for trinn 8–13

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.

Lektorutdanning for trinn 8–13

er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg som lærer på ungdomstrinnet og i videregående skole (trinn 8–13). Utdanningen kvalifiserer deg til stillingstittelen lektor. 


Praktisk-pedagogisk utdanning

Mannlig lærerstudent snakker med elever i et klasserom. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Praktisk-pedagogisk utdanning

er et påbyggingsstudium (60 studiepoeng) som bygger på en bachelor- eller mastergrad. Utdanningen kvalifiserer deg som lærer på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole (trinn 5–13).


Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Elev og lærer på skolekjøkken. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

er et påbyggingsstudium som bygger på en profesjonsfaglig høgskoleutdanning med påfølgende praksis, eller fag-/svennebrev med påfølgende yrkesteori og yrkespraksis. Utdanningen kvalifiserer deg som yrkesfaglærer i den videregående skolen innen ditt fagområde. Studiet undervises samlingsbasert over to år (60 studiepoeng).