Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi

Hva kan du bli?

Jobbmuligheter

Som materialteknolog kan du jobbe med mye forskjellig og i mange ulike bransjer. Det store behovet for nye teknologier og materialer, gjør at du blir ettertraktet på jobbmarkedet.  

Noen eksempler på jobber er

 • Energisektoren som batteri, hydrogen og vind
 • Inspeksjon av utstyr og konstruksjoner
 • Innovasjon av nye materialer og fremstillingsmetoder
 • Gjøre eksisterende materialer mer bærekraftig
 • Korrosjonsovervåking
 • Skadeundersøkelser
 • Valg av og testing av materialer
 • Forskning på materialer og fremstillingsmetoder
 • Vurdering av overflatebehandling og sveisemetoder
 • Produksjon av materialer
 • Salg av materialer og produkter
 • Undervisning
 • Laboratoriearbeid

Videre studier

Etter det 3-årige bachelorstudiet kan du søke opptak på masterstudiets 4. årstrinn ved NTNU.

En bachelorgrad i materialteknologi kan gi grunnlag for å søke opptak til følgende 2-årige masterstudier ved NTNU:

Med en bachelorgrad i materialteknologi kan du også være kvalifisert til opptak til andre masterstudier på NTNU og ved andre universitet og høgskoler.

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Materialteknologi

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.