NTNUs Fysikkstudio

NTNUs Fysikkstudio

- Steg for steg videoer fra videregående nivå til universitetsnivå innen fysikk


Alle videoer fra NTNUs Fysikkstudio

NTNUs Fysikkstudio - introtekst

NTNUs Fysikkstudio er et student-initiert videoprosjekt

Målet er å skape en videoserie som tar seeren stegvis fra videregående nivå til universitetsnivå i fysikk innen mekanikk og elektromagnetisme. Videoene som hittil er produsert, fokuserer på det matematiske grunnlaget som må være på plass før man går inn på disse fagområdene. De kan og sees på som en matematikkoppfriskning eller en introduksjon til et ingeniørstudium.

Å lage videoer for læring er et håndverk. Vi er i stadig utvikling, med mål og ønske om å skape videoer som virkelig øker forståelsen. Derfor er vi opptatt av å få tilbakemeldinger. Vi setter stor pris på det, dersom du fyller ut tilbakemeldingsskjemaet etter at du har sett en video.

Les mer om NTNUs Fysikkstudio