course-details-portlet

TFE4120 - Elektromagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi. Magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter. Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial. Litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med laboppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten har - god kunnskap om lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi. - god kunnskap om lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter. - generell kunnskap om generaliseringen av de elektro- og magnetostatiske lovene til elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial. - generell kunnskap om mekaniske bølger og svingninger. Ferdigheter Kandidaten kan - anvende lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi. - bruke lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter. - forstå de fysiske prinsippene i klassisk elektromagnetisme. - løse problemer innen klassisk elektromagnetisme ved hjelp av matematikk og fysisk forståelse. - bruke den fundamentale teorien i elektromagnetisme til å se muligheter og begrensninger innen kretsteknikk. - se relevansen av elektromagnetisme for beskrivelse av fysiske fenomener og teknologi. Generell kompetanse - jobbe individuelt med regneøvinger - løse enkle laboppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved start av semesteret. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4010 7.5
FY1003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt elektroteknikk
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Elektroteknikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 03.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 40
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 50
SL430 Sluppenvegen 14 54
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU