course-details-portlet

TFE4120 - Elektromagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.

Magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.

Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.

Litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med laboppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har
- god kunnskap om lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
- god kunnskap om lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
- generell kunnskap om generaliseringen av de elektro- og magnetostatiske lovene til elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.
- generell kunnskap om mekaniske bølger og svingninger.

Ferdigheter
Kandidaten kan
- anvende lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
- bruke lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
- forstå de fysiske prinsippene i klassisk elektromagnetisme.
- løse problemer innen klassisk elektromagnetisme ved hjelp av matematikk og fysisk forståelse.
- bruke den fundamentale teorien i elektromagnetisme til å se muligheter og begrensninger innen kretsteknikk.
- se relevansen av elektromagnetisme for beskrivelse av fysiske fenomener og teknologi.

Generell kompetanse
- jobbe individuelt med regneøvinger
- løse enkle laboppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlige rapporter
 • Laboratorieoppgaver
 • Øvinger

Mer om vurdering

For å få tilgang til eksamen, må minst 3 obligatoriske skriftlige rapporter og 2 laboriatorieoppgaver være levert.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved start av semesteret. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4010 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Anvendt elektroteknikk
 • Elektro-optikk/bio-optikk
 • Elektroteknikk
 • Fysikalsk elektronikk
 • Fysikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU