course-details-portlet

TFE4120 - Elektromagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi. Magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter. Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial. Litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med regneøvinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har - god kunnskap om lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi. - god kunnskap om lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter. - generell kunnskap om generaliseringen av de elektro- og magnetostatiske lovene til elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial. - generell kunnskap om mekaniske bølger og svingninger. Ferdigheter Kandidaten kan - anvende lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi. - bruke lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter. - forstå de fysiske prinsippene i klassisk elektromagnetisme. - løse problemer innen klassisk elektromagnetisme ved hjelp av matematikk og fysisk forståelse. - bruke den fundamentale teorien i elektromagnetisme til å se muligheter og begrensninger innen kretsteknikk. - se relevansen av elektromagnetisme for beskrivelse av fysiske fenomener og teknologi. Generell kompetanse - jobbe individuelt med regneøvinger - løse enkle oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Introduction to electrodynamics by David J. Griffiths (bør være tilgjengelig i universitetsbokhandelen Akademika). Kompendium (på norsk).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4010 7.5
FY1003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt elektroteknikk
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Elektroteknikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU