course-details-portlet

TFE4120 - Elektromagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.

Magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.

Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.

Litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med laboppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har
- god kunnskap om lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
- god kunnskap om lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
- generell kunnskap om generaliseringen av de elektro- og magnetostatiske lovene til elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.
- generell kunnskap om mekaniske bølger og svingninger.

Ferdigheter
Kandidaten kan
- anvende lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
- bruke lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
- forstå de fysiske prinsippene i klassisk elektromagnetisme.
- løse problemer innen klassisk elektromagnetisme ved hjelp av matematikk og fysisk forståelse.
- bruke den fundamentale teorien i elektromagnetisme til å se muligheter og begrensninger innen kretsteknikk.
- se relevansen av elektromagnetisme for beskrivelse av fysiske fenomener og teknologi.

Generell kompetanse
- jobbe individuelt med regneøvinger
- løse enkle laboppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved start av semesteret. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt elektroteknikk
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Elektroteknikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU